Cấu Trúc As Soon As – Định Nghĩa, Cách Dùng Và Bài Tập

Cau Truc As Soon As
5/5 - (1 bình chọn)

As soon As là một trong những cấu trúc được sử dụng khá phổ biến khi học tiếng Anh. Nó thường xuyên xuất hiện trong các đề thi. Vì vậy, nếu không cẩn thận, bạn sẽ rất dễ bị nhầm lẫn. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về cấu trúc as soon as, cách dùng as soon as, các ví dụ cũng nhưng bài tập vận dụng công thức.

>>>> Xem thêm: Gia sư tiếng Anh dạy kèm tại nhà

1. Cấu trúc as soon as là gì?

1.1. Định nghĩa về as soon as

As soon as là một liên từ trong câu, dùng để liên kết 2 từ, 2 cụm từ hoặc 2 mệnh đề lại với nhau để tạo thành một hoàn chỉnh hay bổ sung để làm rõ nghĩa cho ý chính của câu.

As soon as nghĩa là “ngay khi, ngay lúc,…” thường được dùng để diễn tả hành động xảy ra ngay sau một hành động khác

1.2. Cấu trúc as soon as thuộc loại liên từ nào?

Trong tiếng Anh có 3 loại liên từ: liên từ kết hợp, liên từ tương quan và liên từ phụ thuộc. Trong đó, cấu trúc as soon as là liên từ phụ thuộc.

 • Liên từ phụ thuộc (subordinating conjunction) là liên từ được dùng để nối mệnh đề phụ thuộc với mệnh đề chính trong câu. 
 • Liên từ phụ thuộc sẽ đứng trước mệnh đề phụ thuộc.
 • Một số liên từ phụ thuộc thường gặp: after, until, before, as soon as…

2. Cách dùng as soon as trong tiếng Anh

As soon as trong tiếng Anh được sử dụng qua 3 cách. Cùng WElearn theo dõi nhé!

2.1. Cấu trúc as soon as ở thì hiện tại

Công thức: S1 + V + as soon as + S2+ V

Cách dùng: Dùng để diễn tả một hành động mà đã được thực hiện ngay tức thì sau một hành động khác ở hiện tại.

As soon as ở thì hiện tại
As soon as ở thì hiện tại

Cấu trúc as soon as

Ví dụ: 

 • She always do exercise as soon as she got up
 • Jame goes to work as soon as he finished his breakfast every morning

2.2. Cách dùng as soon as ở thì quá khứ

Công thức: S1+V(quá khứ đơn) as soon as+S2+V(quá khứ đơn/ quá khứ hoàn thành).

Cách dùng: dùng để miêu tả hai hành động xảy ra liên tiếp nhau trong quá khứ

Ví dụ:

 • John played game as soon as he had finished his homework
 • I had a meeting as soon as I came back home from company

2.3. Cách dùng as soon as ở thì tương lai

Công thức: S1+ V(tương lai đơn) + as soon as + S2 + V(hiện tại đơn/ hiện tại hoàn thành)

Cách dùng: Diễn tả hành động xảy ra ngay sau một hành động nào đó trong tương lai. Tại thời điểm nói, hành động này chưa hề diễn ra

Ví dụ:

 • I will go travel as soon as I graduate
 • She will call you as soon as she has finished this meeting

3. Các trường hợp đặc biệt dùng As Soon As khác

3.1. Cấu trúc As soon as ở đầu câu

Dùng để diễn tả hai hành động chưa xảy ra tại thời điểm nói

 • Công thức:  As soon as + S + V (present) …, S + will + V(inf) …
 • Ví dụ: As soon as she meets her friends, she will tell them her story

Dùng để diễn tả hai hành động kéo dài từ hiện tại đến hiện tại hoặc tương lai

 • Công thức: As soon as + S + have/has + V (past participle) …, S + will + V(inf) …
 • Ví dụ: As soon as I have finished exercise, I’ll turn on TV to see cartoon

3.2. Cấu trúc As soon as trong câu đảo ngữ

Công thức: As soon as + S + V (past)…, S + V (past)…

→  No sooner/Hardly + had + S + V (past participle) + than/when + S + V (past)

Cấu trúc câu as soon as
Cấu trúc câu as soon as

Ví dụ: As soon as Jack cooked dinner, his mother came back

→ No sooner/Hardly had Jack cooked dinner, than/when his mother came back

3.3. Cấu trúc As soon as possible

Cấu trúc as soon as còn được dùng với nghĩa bằng của chữ soon với nghĩa càng sớm càng tốt, thường đi với possible hoặc S + can / could

As soon as possible = ASAP

 Ví dụ: Please create a online meeting as soon as possible (Làm ơn tạo một cuộc họp trực tuyến càng sớm càng tốt

4. Phân biệt As soon as và Until/While/When

As soon as: diễn tả hành động, sự việc này xảy ngay sau hành động, sự việc khác ở quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ: It rained as soon as she went out (Trời mưa ngay khi cô ấy bước ra khỏi nhà

Until: diễn tả số lượng, khoảng thời gian

Ví dụ: It’s only five minutes until we decided.

While: diễn tả 2 hành động, sự việc xảy ra cùng một lúc tại một thời điểm cụ thể

Ví dụ: While I was cooking, my mother was reading book.

(Trong khi tôi đang nấu ăn, mẹ tôi cũng đang đọc sách)

When: diễn tả 2 hành động, sự việc xảy ra tại một thời điểm nhưng sẽ cách nhau khoảng thời gian ngắn

Ví dụ: When I got out of the room, I found out forgetting the documentary.

(Khi tôi ra khỏi phòng, tôi đã phát hiện mình quên tài liệu)

5. Viết lại câu với As Soon As

5.1. Nối 2 câu lại với nhau

Với dạng bài này, đề bài sẽ cho 2 mệnh đề, trong đó, có một mệnh đề xảy ra trước, một mệnh đề xảy ra sau. Để viết lại câu với dạng bài này, bạn sẽ làm các bước

 • Bước 1: Xét xem đâu là mệnh đề xảy ra trước, đâu là mệnh đề xảy ra sau
 • Bước 2: Nối 2 câu bằng As soon as. (as soon as sẽ đứng ngay trước “mệnh đề xảy ra trước”)

5.2. As soon as đảo ngữ

Công thức: As soon as + S + V (past)…, S + V (past)…

→  No sooner/Hardly + had + S + V (past participle) + than/when + S + V (past)

Ví dụ: As soon as she came back home, she cooked dinner

→ No sooner/Hardly had she come back than/when he cooked dinner

6. Bài tập

Bài tập 1: Nối 2 câu cho sẵn sử dụng as soon as:

 1. She will call me. She has the information I need. 
 2. The burglar broke into the house. He was captured by the police
 3. My cat always asks me to caress her. I enter home.
 4. The kids burst into tears. We prevented them from going out.
 5. Lucy sees her new apartment, she doesn’t want to rent it anymore.

Đáp án bài tập 1

 1. She will call me as soon as she has the information I need. 
 2. As soon as the burglar broke into the house, he was captured by the police
 3. My cat always asks me to caress her as soon as I enter home.
 4. The kids burst into tears as soon as we prevented them from going out.
 5. As soon as Lucy sees her new apartment, she doesn’t want to rent it anymore.

Bài tập 2: Chia động từ trong ngoặc:

 1. You may have a biscuit as soon as we …home. (get)
 2. Hoa met her friend as soon as I … to Ho Chi Minh. (arrive)
 3. She left the office as soon as she … a message. (receive)
 4. Hoa said that she would call her as soon as she … home (get)
 5. Annie will buy a luxury handbag as soon as she … paid the salary (be)
 6. Paul will be happy as soon as he … his mother come (see)
 7. As soon as I knew the truth, you no longer … my friend any more. (be)
 8. He … on the air-conditioner as soon as he … in the room. (turn/get)
 9. My teacher says she … me the article as soon as she … Internet connection. (send/have)
 10. As soon as you … him, remember to tell him I am waiting here. (meet)

Đáp án bài tập 2

1.get 2.arrived 3.received 4.get 5.is 6.sees 7.was 8.turns/gets 9.will send/has 10.meet

Bài tập 3: Viết lại câu

 1. As soon as Peter received the message, he hurried to the office to see what happened

=> Hardly

 1. She ran away as soon as she received a call from her boyfriend

=> After

 1. My mom was angry as soon as she saw my test score

=> Seeing

 1. John was required ro call his manager as soon as he arrives

=> John was

 1. As soon as I finish reading this book, I will return it to you

=> I will

Đáp án bài tập 3

 1. Hardly had Peter received the message, he hurried to the office to see what happened
 2. After receiving a call from her boyfriend, she ran away
 3. Seeing my test score, my mom was angry
 4. John was required to call his manager upon arrival
 5. I will return this book to you when I finish reading it

Như vậy, bài viết đã bật mí cho bạn Những Điều Bạn Chưa Biết Về Cấu Trúc As Soon As. Hy vọng những kiến thức Trung tâm gia sư WElearn chia sẻ có thể giúp bạn nắm vững công thức này và học tiếng Anh tốt hơn. Chúc bạn thành công nhé!

Xem thêm các bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

liên hệ Liên hệ