Lấy lại mật khẩu
x
Góp ý cho Welearn
x

  Cấu Trúc Only When: Cách Dùng, Bài Tập Có Đáp Án

  08.04.2022
  WElearn Wind
  5/5 - (1 vote)

  Only when là một trong những cấu trúc được sử dụng khá nhiều trong giao tiếp tiếng Anh, hãy cùng Trung tâm WElearn gia sư tìm hiểu về cấu trúc only when, cách sử dụng, các cấu trúc liên quan đến only when cũng như các bài tập vận dụng nhé!

  >>>> Xem thêm: Gia sư tiếng Anh

  1. Cấu trúc Only when là gì?

  Only when nghĩa là “chỉ khi”. Only when đóng vai trò bổ nghĩa cho mệnh đề, cụm từ về mốc thời gian xác định của câu.

  Only When thường dùng trong các cấu trúc câu đảo ngữ.

  Trong tiếng Anh, cấu trúc Only When tương tự cấu trúc câu Not until.

  Ví dụ: 

  • Only when she got scolded did she do her homework.
  • Only when she left the office did she turn off the lights.

  2. Cách sử dụng cấu trúc Only When

  Cấu trúc: Only when + clause + trợ động từ / to be + S + V-infinitive

  Ví dụ:

  • Only when you tried hard did you succeed.
  • Only when he gives up smoking does she meet him.

  3. Cấu trúc Not until trong tiếng Anh

  Cấu trúc It is/was not until

  Cấu trúc: It is/ was not until + time word/ phrase/ clause + that + S + V (chia cùng thì với động từ tobe ở đầu câu)

  Cấu trúc not until

  Cấu trúc not until

  Ví dụ:

  • It was not until she graduated that she became less dependent on her parents.
  • It was not until last week that he contacted me.

  Cấu trúc Not until đảo ngữ

  Cấu trúc: Not until time word/ phrase/ clause + trợ động từ + S + V (nguyên thể)

  Ví dụ: 

  • Not until become a mom, she just understand affliction’s her mother
  • Not until his mom became did, he got up

  Cách viết lại câu với Not until

  Cấu trúc:

  Câu gốc: S + V (dạng phủ định) + O + until + time word/phrase/clause

  => It is/was not until + time word/phrase/clause + That + S + V (chia cùng thì với động từ to be của mệnh đề trước)

  Ví dụ: Jame didn’t go to school until yesterday

  → It was not until yesterday, Jame went to school

  She didn’t sell her house until her company went bankrupt. (Cô ấy không bán nhà cho đến khi công ty của cô ấy phá sản.)

  →It was not until her company went bankrupt that she sold her house.

  4. Cấu trúc Not Until có thể thay thế bằng Only when

  Not until có thể bằng Only when trong trường hợp đảo ngữ.

  Ví dụ: 

  • I didn’t go out until he came back

  → Only when he came back did I go out.

  → It was not until he came back that I went out.

  • Jack didn’t meet his wife until she called

  → Only when Jack’s wife called did he meet her.

  → It was not until Jack’s wife called that he met her.

  5. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc only when

  Khi sử dụng cấu trúc câu Only when, bạn cần lưu ý những điều sau:

  • Động từ trong vế thứ 2 sẽ không chia dù bất kỳ thì nào
  • Nếu only trực tiếp bổ nghĩa cho chủ ngữ thì mệnh đề thứ hai không đảo ngữ
  • Thì của trợ động từ sẽ cùng với thì của động từ thứ nhất của câu

  6. Các cấu trúc đảo ngữ khác với only 

  Cấu trúc Only then

  • Nghĩa: Chỉ một lúc sau khi ai làm gì.
  • Cấu trúc: Only then + trợ động từ + S + V
  • Ví dụ: Only then did she leave office, he left too

  Cấu trúc Only in this/ that way

  • Nghĩa: Chỉ bằng cách này/ kia để ai đó làm gì.
  • Cấu trúc: Only in this/ that way + Trợ động từ + S + V
  • Ví dụ: Only in this way, can he meet her

  Cấu trúc Only by + Ving/ Noun

  • Nghĩa: Chỉ bằng cách gì để ai đó làm gì.
  • Cấu trúc: Only by + Ving/Noun + trợ động từ + S + V
  • Ví dụ: Only by thinking can he find answer
  Cấu trúc liên quan đến Only When

  Cấu trúc liên quan đến Only When

  Cấu trúc Only with + Noun

  • Nghĩa: Chỉ với điều gì đó thì…
  • Cấu trúc: Only with + noun + trợ động từ + S + V
  • Ví dụ: Only with my parents’ consent can I join the party.

  Cấu trúc Only in + adv of time/ place

  • Nghĩa: Chỉ ở thời điểm nào/nơi nào….
  • Cấu trúc; Only in/at + trạng từ chỉ thời gian/nơi chốn + trợ động từ + S + V
  • Ví dụ: Only at home do you do what you want

  Cấu trúc Only after + Noun/ clause

  • Nghĩa: Chỉ sau khi ….
  • Cấu trúc: Only after + Noun/clause + trợ động từ + S + V
  • Ví dụ: Only after she finish her housework does her mother permitted her  to go out

  Only if + Clause = Only when

  • Nghĩa: Chỉ khi, cho đến khi…
  • Cấu trúc: Only if + clause + trợ động từ + S + V
  • Ví dụ: Only if they finish their work do they leave office

  7. Bài tập cấu trúc Not until, Only when

  Bài 1: Rewrite

  1. Only when I go home does my cat begin to urge me to feed him.

  => Not until …………………………………………………………………………

  1. When she came to the supermarket, she realized that she forgot to bring her wallet.

  => Only when ………………………………………………………………..

  1. The rainbow didn’t shine until the heavy rain stopped 

  => Not until ……………………………………………………………………..

  1. We don’t learn our life lessons until suffering from tribulations

  => Only when ……………………………………………………………………..

  Đáp án

  1. Not until I go home does my cat begin to urge me to feed him.
  2. Only when the king prevailed against his enemies did he take the queen back to the palace.
  3. Only when she came to the supermarket did she realize that she forget to bring her wallet.
  4. Not until the heavy rain stopped did the rainbow shine.
  5. Only when suffering from tribulations do we learn our life lessons.

  Bài 2: Chọn đáp án đúng

  1.Only when I go home does my cat begin to urge me to feed him.

  1. go
  2. went
  3. gone
  4. didn’t
  1. Only when the firefighters came did the conflagration extinguish.
  1. does
  2. did
  3. done
  4. do
  1. Only when mom bought me a box of biscuits did I stop crying.
  1. Only then
  2. Only if
  3. Only when
  4. It was not until
  1. Not until she came to the supermarket did she realize that she forgot to bring her wallet.
  1. forget
  2. didn’t forget
  3. forgot
  4. was forgot
  1. Only when I was bout to cook did I realize that they had cut mygas.
  1. had
  2. had had
  3. had have
  4. have
  1. Not until the hunters entered the woods did the monstrous beast fled away.
  1. enter
  2. entered
  3. have entered
  4. are entered

  Đáp án

  1. A
  2. B
  3. C
  4. C
  5. A
  6. A

  Như vậy, bài viết đã Hé Lộ Tất Cả Những Bí Ẩn Của Cấu Trúc Only When. Hy vọng những kiến thức mà Trung tâm gia sư WElearn chia sẻ có thể giúp bạn học tốt môn tiếng Anh hơn. Chúc các bạn thành công nhé!

  Xem thêm các bài viết liên quan

   

  ? Trung tâm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và quản lý Gia sư.
  ? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 Gia sư được kiểm duyệt kỹ càng.
  ? Tiêu chí của chúng tôi là NHANH CHÓNG và HIỆU QUẢ. NHANH CHÓNG có Gia sư và HIỆU QUẢ trong giảng dạy.