Lấy lại mật khẩu
x
Góp ý cho Welearn
x

  Cấu Trúc Because và Because of, Cách Dùng Và Chuyển Đổi

  06.03.2022
  WElearn Wind
  Rate this post

  Cấu trúc because of thường xuất hiện trong các đề kiểm tra. Nhưng bạn đã thực sự hiểu và dùng nó một cách trôi chảy chưa? Hãy cùng WElearn tìm hiểu kỹ hơn vềcông thức, cách dùng, cách vận dụng làm các bài tập viết lại câu và các cấu trúc liên quan đến because of nhé!

  >>>> Xem thêm: Gia sư môn Tiếng Anh

  1. Because và because of là gì?

  Because và because of đều là giới từ và có nghĩa là “bởi vì” dùng để chỉ Nguyên nhân của sự việc, hành động. Tuy nhiên:

  • Because trước mệnh đề chỉ nguyên nhân.
  • Because of là 1 giới từ kép đi kèm với các danh từ, Ving và các đại từ.
  Because - Because of

  Because – Because of

  2. Cách dùng cấu trúc câu because và because of

  2.1. Cách dùng because

  Because được dùng để nối 2 câu lại với nhau để diễn tả nguyên nhân của một sự kiện nào đó hoặc ai đó đã làm gì.

  Because có thể đứng đầu câu hoặc giữa câu, kèm theo sau phải là một mệnh đề

  Ví dụ: 

  • She never does homework because she is very lazy. (Cô ấy không bao giờ làm bài tập về nhà bởi vì cô ấy rất lười
  • Because Lan got up late, she missed bus

  2.2. Cách dùng because of

  Because of là một giới từ dùng để diễn tả nguyên nhân của một điều gì đó.

  Theo sau because of phải là danh từ, Ving hoặc đại từ. Nó khác so với because.

  Tương tự như because, because of có thể đứng đầu câu hoặc giữa câu.

  Ví dụ

  • I don’t go out because of the rain. (Tôi không đi ra ngoài vì trời mưa to
  • Because of seeing black clouds, Daniel predicted that it would rain.

  3. Công thức because và because of

  Sau khi biết cách dùng của 2 công thức này rồi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về công thức của chúng xem có điều gì đặc biệt nhé!

  3.1. Công thức because

  BECAUSE + S + V + O

  Trong đó

  • S là chủ từ
  • V là động từ (chia theo ngôi của chủ từ)
  • O là tân ngữ

  Như đã nói ở trên, theo sau because of là một mệnh đề (clause) và S + V + O là một mệnh đề.

  Ví dụ: I hate Math because it’s very hard. (Tôi ghét môn toán bởi vì nó rất khó)

  3.2. Công thức because of

  BECAUSE OF+N/Noun Phrase /V-ing

  Trong đó 

  • N là danh từ
  • Noun Phrase là cụm danh từ
  • V-ing là động từ thêm “ing”

  Ví dụ: I get high score because of my friend’s help

  4. Viết lại câu với công thức because và because of

  Bài tập viết lại câu là một trong những dạng quen thuộc trong đề thi tiếng Anh. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về các trường hợp khi đổi because sang because of nhé!

  Viết lại câu với cấu trúc Because of

  Viết lại câu với cấu trúc Because of

  4.1. Trường hợp 1: Cùng chủ từ

  Khi viết lại câu từ câu because sang because of, nếu 2 vế ở câu because cùng chủ ngữ →  bỏ chủ ngữ ở vế because, thêm “ing” vào động từ.

  Ví dụ:

  Because Lan is tired, she doesn’t cook dinner

  → Because of being tired, Lan doesn’t cook dinner

  4.2. Trường hợp 2: Trong mệnh đề sau theo because có tân ngữ là danh từ

  Trong trường hợp này, ta lược bỏ chủ ngữ và chỉ giữ lại danh từ

  Ví dụ

  Because there was a wind, we are glad.

  → Because of the wind, we are glad.

  4.3. Trường hợp 3: Tân ngữ có tính từ đứng trước danh từ

  Lúc này, ta đưa tính từ lên trước danh từ và lược bỏ những phần không cần thiết.

  Ví dụ

  Because the book is exciting, she likes reading it.

  →  Because of the exciting book, she likes reading it.

  4.4. Trường hợp 4: Mệnh đề chứa because chỉ có tính từ

  Đối với những câu này, chúng ta cần phải đổi tính từ thành danh từ.

  Ví dụ

  Because Nam acted well, his mother was pleased.

  => Because of his good actions, his mother was pleased.

  4.5. Trường hợp 5: Trong câu có chứa “there”, “here”

  Trong trường hợp này, ta bỏ “there”, “here” và động từ “tobe” và giữ lại phần danh từ của vế chứa because.

  Ví dụ: 

  Because there’s heavy rain, we can’t go to school.

  → Because of heavy rain, we can’t go to school.

  4.6. Trường hợp 6: Có từ sở hữu lẫn nhau 

  Nếu câu có xuất hiện từ sở hữu lẫn nhau thì khi đổi qua câu because of ta dùng danh từ dạng sở hữu.

  Ví dụ

  Because Nam was hard, he passed the exam.

  → Because of his hard work,  he passed the exam.

  4.7. Trường hợp 7: Dùng “the fact that”

  Đây là cách nhanh nhất để xử lý các câu viết lại của because và because of.

  Khi dùng “the fact that” đạt vào trước mệnh đề, mệnh đề đó “tự động” biến thành một “danh từ” mà không cần thay đổi các thành phần bên trong.

  Ví dụ:

  Because he is intelligent, he finished homework.

  → Because the fact that he is intelligent, he finished homework.

  Không có mô tả.

  5. Bài tập với công thức because và because of

  Bài 1: Viết lại các câu sau

  1. Anna got high score because she worked hard
  2. Nobita was scolded because his teacher called to complain about his bad results.
  3. Because she was absent from the meeting, she didn’t have  any information about this project.
  4. Because of his kindness, she love him
  5. My friend didn’t join the party because of his sickness

  Bài 2: Điền because hoặc because of

  1. ….. I don’t have enough money, I didn’t buy new smartphone
  2. ….. her failing the exam, her teacher was disappointed
  3. ….. sleeping too much, he gets fat easily.
  4. My brother is late for school …….he was dreaming a beautiful dream 
  5. Joseph took three weeks to recover completely ….. his wounds were serious. 

  Đáp án

  Bài 1:

  1. Because of working hard, Anna worked hard
  2. Because of being called by his teacher to complain his bad results, Nobita was scolded.
  3. Because of her absence, she didn’t have any information about this project.
  4. Because he is kind, she loves him.
  5. Because my friend was sick, he didn’t join the party

  Bài 2:

  1. Because
  2. Because of 
  3. Because of 
  4. Because
  5. Because

  Như vậy, với những kiến thức mà gia sư WElearn cung cấp, mong các bạn có thể hiểu hơn về Cấu Trúc Because và Because of, Cách Dùng Và Chuyển Đổi. Chúc các bạn thành công nhé!

  Xem thêm các bài viết liên quan:

  ? Trung tâm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và quản lý Gia sư.
  ? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 Gia sư được kiểm duyệt kỹ càng.
  ? Tiêu chí của chúng tôi là NHANH CHÓNG và HIỆU QUẢ. NHANH CHÓNG có Gia sư và HIỆU QUẢ trong giảng dạy.