Lấy lại mật khẩu
x
Góp ý cho Welearn
x

  Công Thức Enough | Cấu Trúc Và Cách Dùng ENOUGH Chuẩn Nhất

  08.04.2022
  WElearn Wind
  Rate this post

  Cấu trúc câu Enough là một trong những cấu trúc khá quen thuộc với các bạn học sinh. Tuy nhiên, vẫn còn một số bạn chưa thực sự hiểu rõ về cấu trúc câu này. Vì vậy, WElearn đã tổng hợp tất cả các kiến thức về Enough như công thức enough, cách sử dụng công thức enough, các công thức tương tự công thức enough và các bài tập vận dụng. Hãy cùng theo dõi nhé!

  >>>> Xem thêm: Gia sư tiếng Anh tại nhà

  1. Cấu trúc Enough trong tiếng Anh

  Enough nghĩa là “đủ”. Tuy nhiên, khi kết hợp với một số từ cũng như sử dụng ở một số hoàn cảnh thì có thể thay đổi nghĩa.

  Ví dụ:

  • She doesn’t have enough time to visit her friend
  • He is intelligent enough to understand what she said

  2. Cách sử dụng công thức enough

  Cấu trúc enough khẳng định

  • S + be + adj + enough + (for somebody) + to V
  • S + V + adv + enough + (for somebody) + to V
  • S + V/tobe + enough + noun + (for somebody) + to V

  Ví dụ:

  • She is old enough to drive herself
  • He listens carefully enough to report to me
  • Henry has enough score to pass the exam

  Cấu trúc enough phủ định

  Đối với câu phủ định của enough, bạn chữ cần thêm “not” vào sau động từ “to be” hoặc thêm trợ động từ “don’t/ doesn’t/ didn’t” tuỳ theo chủ ngữ và thì của câu vào trước động từ thường.

  Ví dụ: 

  • Hoa isn’t conscious to realize that she was lied
  • Anna didn’t have enough book to distribute to her children

  3. Các công thức khác tương tự công thức enough

  Cấu trúc với “too…to”: quá …đến nỗi không thể

  Với tính từ

  • S + be + Too + adj + (for Somebody) to do something.
  • S + be + Too + adj + that Somebody can/could not do something.

  Ví dụ:

  • Nam is too tall to stand top of the line
  • John was too tired that he can’t cook the meal

  Với trạng từ

  S + V + too + adv + (for somebody) + to V

  Ví dụ: He run too fast for competitor to catch up

  Cấu trúc với “so…that…”: quá … đến nỗi

  Đối với tính từ: S + be+ so + adj + that + S + V

  • Ví dụ: This book is so interesting that I have to read immediately

  Đối với trạng từ: S + V + so + adv + that + S + V

  • Ví dụ: He drove so quickly that no one could caught him up.

  Đối với danh từ đếm được: S + V+ so many/ few + plural/ countable noun + that + S + V

  • Ví dụ: Janny has so many shirt that she spends much time choosing the suitable one.

  Đối với danh từ không đếm được: S + V + so much/ little + uncountable noun + that + S + V

  • Ví dụ: She drinks so much juice that she is undigested

  Đối với động từ tường: S + V(thường) + so + adv + that + S + V

  • Ví dụ: Hoa went swimming so well that she can win the prize

  Đối với động từ chỉ tri giác: S + một số động từ chỉ tri giác + so + adj + that + S + V

  • Ví dụ: I felt so pleased that she decided to stay my home

  Cấu trúc “such…that”: thật là … đến nỗi

  S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + V 

  Ví dụ: Annie play such an interesting game that she can’t stop

  Vì sự giống nhau về nghĩa giữa so…that và such…that, bạn có thể viết lại 2 câu theo ví dụ sau:

  • The girl is so beautiful that everyone likes her.
  • (Cô gái đó đẹp đến nỗi ai cũng yêu quý cô ấy)
  • => She is such a beautiful girl that everyone likes her.

  4. Cách dùng enough để nối câu – những điều cần lưu ý

  Quy tắc 1

  • Trước tính từ, trạng từ trong câu có các trạng từ: too, so, very, quite, extremely…
  • Trước danh từ có many, much, a lot of, lots of 

  →  phải bỏ những từ đó.

  Ví dụ: She is very beautiful. She can become a model. 

  => She is very beautiful enough to become a model. => Sai

  => She is beautiful enough to become a model. => Đúng

  Quy tắc 2

  Khi dùng “enough” để nối 2 câu lại với nhau, nếu 2 câu có cùng chủ ngữ thì bạn có thể bỏ “for sb”.

  Ví dụ: Nam is a volunteer. He work enthusiasm

  → Nam is enthusiasm enough to be a volunteer

  Quy tắc 3

  Khi nối câu bằng “enough”, nếu chủ ngữ của câu thứ nhất trùng với tân ngữ của câu thứ hai thì khi ghép 2 câu lại ta sẽ loại bỏ phần tân ngữ của câu sau.

  Ví dụ: Homework is very easy. He can do it. 

  => Homework is easy enough for him to do it. => Sai 

  => Homework is easy enough for him to do. => Đúng

  Cách nối câu Enough

  Cách nối câu Enough

  Quy tắc 4

  Từ “Enough” đứng sau tính từ và trạng từ nhưng đứng trước danh từ.

  Ví dụ: 

  She is young enough to join competition

  Alex works enough carefulness to finish this project

  5. Bài tập về công thức enough kèm đáp án chi tiết

  Sử dụng Too hoặc Enough để hoàn thành câu:

  1. (tall) He wasn’t ………….. to become a flight attendant.
  2. (busy) I’m afraid I’m …………. to talk you now.
  3. (good) The paper isn’t …………..
  4. (patience) I haven’t got …………. to be a teacher.
  5. (late) It’s 10 pm. It’s …………. to the cinema.
  6. (enough) She couldn’t run …………. to catch the bus.
  7. (warm) It’s not …………. to go out.
  8. (chairs) We don’t have …………. for all students here.
  9. (busy) She’s …………. trying to come up in our party tonight.
  10. (people) We have …………. to form three groups.
  11. (young) Jim is …………. to drive motorcycle.
  12. No more workouts. That’s …………. for today.
  13. (flour) There isn’t …………. to make fifty loads of bread.
  14. (far away) We were …………. to heard what he was saying.
  15. (dark) The forest is …………. that he can’t see anything.
  16. (English) He doesn’t know …………. to talk to foreigner.
  17. (food and drink) There was …………. for about twenty people.
  18. (hot) The tea is …………. for me to drink.

  Đáp án

  1. He wasn’t tall enough to become a flight attendant.
  2. I’m afraid I’m too busy to talk you now.
  3. The paper isn’t good enough.
  4. I haven’t got enough patience to be a teacher.
  5. It’s 10 pm. It’s too late to the cinema.
  6. She couldn’t run fast enough to catch the bus.
  7. It’s not warm enough to go out.
  8. We don’t have enough chairs for all students here.
  9. She’s too busy trying to come up in our party tonight.
  10. We have enough people to form three groups.
  11. Jim is too young to drive motorcycle.
  12. No more workouts. That’s enough for today.
  13. There isn’t enough flour to make fifty loads of bread.
  14. We were too far away to heard what he was saying.
  15. The forest is too dark that he can’t see anything.
  16. He doesn’t know enough English to talk to foreigners.
  17. There was enough food and drink for about twenty people.
  18. The tea is too hot for me to drink.

  Như vậy, bài viết đã Tất Tần Tật Về Công Thức Enough Mà Bạn Phải Biết. Hy vọng những kiến thức mà Trung tâm WElearn gia sư chia sẻ có thể giúp bạn học tốt môn tiếng Anh hơn. Chúc các bạn thành công nhé!

  Xem thêm các bài viết liên quan

   

  ? Trung tâm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và quản lý Gia sư.
  ? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 Gia sư được kiểm duyệt kỹ càng.
  ? Tiêu chí của chúng tôi là NHANH CHÓNG và HIỆU QUẢ. NHANH CHÓNG có Gia sư và HIỆU QUẢ trong giảng dạy.