Lấy lại mật khẩu
x
Góp ý cho Welearn
x

  Cấu Trúc Prefer, Would prefer, Would rather Cách Dùng & Bài Tập

  05.04.2022
  WElearn Wind
  Rate this post

  Cấu trúc Prefer là một trong những cấu trúc câu gặp khá nhiều trong các bài kiểm tra. Vì vậy, nếu không học chắc kiến thức, bạn sẽ rất dễ bị nhầm lẫn bởi sự phức tạp của nó. Hiểu được điều đó, Trung tâm WElearn gia sư sẽ chia sẻ cho bạn tất cả những kiến thức về Prefer như công thức, cách dùng và đặc biệt là các bài tập vận dụng. Cùng theo dõi nhé!

  >>>> Xem thêm: Gia sư tiếng Anh dạy kèm tại nhà

  1. Tổng hợp các cấu trúc với ‘prefer’

  1.1. Prefer là gì?

  Prefer nghĩa là “thích … hơn”, Cấu trúc câu prefer được dùng để diễn tả sự so sánh giữa việc thích cái này hơn cái kia.

  Prefer có thể đi được với to V và cả V-ing. Tuy nhiên, ở mỗi cấu trúc lại có ý nghĩa và sắc thái khác nhau.

  1.2. Prefer something to something

  Công thức: S + prefer(s) + noun 1 + (to noun 2)

  Cách dùng:  Prefer something to something dùng để diễn tả việc ai đó thích cái này hơn cái kia

  Lưu ý: 

  • Cái thích hơn sẽ ở trước “to” và cái không thích hơn sẽ ở sau “to”.
  • Trong một số trường hợp, ta có thể lược bỏ ‘to + noun 2’.
  Ví dụ cấu trúc prefer

  Ví dụ cấu trúc prefer

  Ví dụ:

  • I prefer red pencil to yellow pencil
  • Hoa prefers this book

  1.3. Prefer doing something to doing something else

  Công thức: S + prefer + Ving (1) + to + Ving (2)

  Cách dùng:  Prefer doing something to doing something else dùng để diễn tả việc ai đó thích làm cái này hơn làm cái kia

  Lưu ý: 

  • Cái thích hơn sẽ ở trước “to” và cái không thích hơn sẽ ở sau “to”.
  • Trong một số trường hợp, ta có thể lược bỏ ‘to + noun 2’.

  Ví dụ:

  • John prefers reading book to listening to music.l
  • They prefer going out together.

  1.4. Prefer to do something

  Công thức: S + prefer + to do sth

  Cách dùng:  Prefer to do something dùng để diễn tả việc ai đó thích làm gì hơn. Ở cấu trúc này, bạn chỉ cần nêu lên cái mình thích hơn và không cần so sánh

  Ví dụ: My best friend prefer to cook dinner.

  1.5. Prefer than

  Công thức: 

  • S + prefer + Ving (1) + rather than + Ving (2)

  • S + prefer + to + Verb (infinitive) + Rather than + Verb (infinitive)

  Cách dùng: 

  • Prefer than sẽ giống như cách dùng Prefer doing something to doing something else và Prefer something to something.
  • “Rather than” ở công thức này sẽ thay cho “to” ở công thức Prefer doing something to doing something else và Prefer something to something.

  2. Tổng hợp các cấu trúc với ‘would prefer

  2.1. Would prefer là gì?

  Would prefer nghĩa là thích/muốn gì hơn, viết tắt là ‘D PREFER, thường được dùng trong một ngữ cảnh, hoàn cảnh cụ thể, chứ không phải nói về sở thích mang tính lâu dài. 

  2.2. Would prefer something

  Công thức: S + would prefer + noun

  Cách dùng: Would prefer something diễn tả việc ai đó thích cái gì hơn trong một hoàn cảnh cụ thể.

  Ví dụ: I would prefer go camping because today, the weather is beautiful

  2.3. Would prefer to do something

  Công thức: S + would prefer + to – infinitive (động từ nguyên mẫu)

  Cách dùng: Would prefer to do something diễn tả việc ai đó muốn làm gì hơn trong một hoàn cảnh cụ thể.

  Cấu trúc Would Prefer

  Cấu trúc Would Prefer

  Ví dụ: I would prefer to do it by myself.

  2.4.Would prefer to do something rather than do something

  Công thức: S + would prefer + to – infinitive (động từ nguyên mẫu) + rather than + infinitive (động từ nguyên mẫu)

  Cách dùng: Cấu trúc câu này diễn tả việc ai đó muốn làm việc này hơn là làm một việc khác trong một hoàn cảnh cụ thể. Cấu trúc câu này ít khi được sử dụng

  Ví dụ: Most of our students would prefer to study online  rather than study offline.

  2.5. Would prefer it if somebody didn’t do something

  Công thức: S + would prefer + it + if + S + didn’t + infinitive (động từ nguyên mẫu) V2/V-ed

  Cách dùng: Cấu trúc câu này được dùng để diễn tả một người nào đó không thích làm một thói quen gì đó trong quá khứ hoặc muốn làm điều trước kia họ không làm.

  Ví dụ: I would prefer it if I went to bed early. (Tôi sẽ hài lòng hơn nếu như mình đi ngủ sớm). 

  3. Cấu trúc Would rather

  3.1. Cấu trúc would rather ở thì hiện tại

  Cấu trúc:

  • S + would rather + V

  • S + Would rather + V + than + V

  Cách dùng: Would rather nghĩa là thích hơn và có cấu trúc tương đương với cấu trúc Would prefer to V

  Lưu ý: Dạng phủ định của cấu trúc câu này là Would rather not V

  Ví dụ: 

  • Jade would rather not go swimming tomorrow.
  • Steve would rather go swimming than play football tomorrow

  3.2. Cấu trúc would rather ở thể quá khứ

  Cấu trúc: S + would rather + V-P1

  Cách dùng: Được sử dụng để diễn tả việc muốn/ không muốn người khác làm một điều gì đó hơn.

  Ví dụ: Marry’d rather not they didn’t know her secret

  4. So sánh Would và Prefer rather…than

  Giống nhau: Would rather và Prefer rather đều được dùng để diễn tả sở thích

  Ví dụ: I prefer going camping to going fishing = I would rather go camping than go fishing

  Khác nhau: Sau prefer chúng ta sử dụng V-ing, còn sau 

  I prefer using a keyboard to writing with a pen.

  I’d rather use a keyboard than write with a pen.

  => Tôi thích sử dụng bàn phím hơn là viết bằng bút mực

  5. Phân biệt ‘prefer’ và ‘would prefer’

  Prefer: Diễn tả sự yêu thích chung chung, mang tính lâu dài

  Would prefer: Diễn tả sở thích trong những trường hợp cụ thể, mang tính tạm thời.

  Would Prefer Và Prefer

  Would Prefer Và Prefer

  Ví dụ:

  • Hoa prefers getting up early to do exercise
  • Janny would prefer orange juice

  6. Lưu ý

  • Trong câu phủ định, “not” được đặt ở sau prefer hoặc would prefer
  • Khi đặt câu hỏi với prefer, ta mượn trợ động từ do hoặc does rồi đảo lên trước chủ ngữ.
  • Khi đặt câu hỏi với would prefer, ta chỉ cần đảo would lên trước chủ ngữ.

  7. Bài tập

  Bài 1: Choose the correct option.

  1. She …………………. swim than play badminton.
   would rather        prefer
  2. They ……………….. go to school on foot to protect environment
   would rather        prefer
  3. I …………………. go out today.
   would rather        prefer
  4. We ………………….. watching drama film.
   would rather        prefer
  5. Usually people ……………………. warm weather.
   would rather       prefer

  Bài 2: Choose the correct option.

  1. I…………………..buy the red car.
  2. Why do you…………………..going to the theater?
  3. I…………………..have the meeting at 6 pm.
  4. Normally, we…………………..going to the zoo.
  5. I…………………..play football.

  Bài 3: Rewrite using would rather

  1. I would like you to go home now.
   ……………………………………………………………………………
  2. I would prefer to go in December rather than in May.
   ………………………………………………………………………………..
  3. I prefer starting early rather than leaving everything to the last minute.
   …………………………………………………………………………………………………………….
  4. I prefer to walk rather than drive.
   ……………………………………………………………………………
  5. I want you to stay in a hostel rather than in a hotel.
   ……………………………………………………………………………
  6. I would like you to find a job.
   ……………………………………………………………………………
  7. He would face the enemy rather than surrender.
   ……………………………………………………………………………
  8. They would like to build a new house instead of repairing the old one.
   …………………………………………………………………………………………………………
  9. We would like you to go bed now.
   ……………………………………………………………………………
  10. We would like you to do the work yourself.
   ……………………………………………………………………………

  Đáp án bài 1

  1. would rather
  2. prefer
  3. would rather
  4. prefer
  5. prefer

  Đáp án bài 2

  1. would rather
  2. prefer
  3. would rather
  4. prefer
  5. would rather

  Đáp án bài 3

  1. I would rather you went home now.
  2. I would rather go in December than in May.
  3. I would rather start early than leave everything to the last minute.
  4. I would rather walk than drive.
  5. I would rather you stayed in a hostel than in a hotel.
  6. I would rather you found a job.
  7. He would rather face the enemy than surrender.
  8. They would rather build a new house than repair the old one.
  9. We would rather you went to bed now.
  10. We would rather you did the work yourself.

  Như vậy, WElearn đã tổng hợp lại cho bạn Tất Tần Tật Về Công Thức Prefer. Hy vọng những kiến thức bài viết chia sẻ có thể giúp ích cho bạn trong những bài kiểm tra của mình. Chúc bạn thành công.

  Xem thêm các bài viết liên quan

  ? Trung tâm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và quản lý Gia sư.
  ? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 Gia sư được kiểm duyệt kỹ càng.
  ? Tiêu chí của chúng tôi là NHANH CHÓNG và HIỆU QUẢ. NHANH CHÓNG có Gia sư và HIỆU QUẢ trong giảng dạy.