Công Thức Would Rather: Hướng Dẫn Chi Tiết

Rate this post

Công thức Would Rather là một trong những cấu trúc câu được gặp khá nhiều trong tiếng Anh. Hãy cùng WElearn tìm hiểu kỹ hơn về cấu trúc câu này cũng như cách sử dụng và các bài tập vận dụng qua bài viết dưới đây nhé!

Would rather là gì?

Would rather có nghĩa là thà…hơn, thích…hơn, thường được dùng để nói về sở thích của ai đó trong một tình huống cụ thể

Ex: John would rather play games. (John thích chơi game hơn).

Công thức would rather với một chủ ngữ 

Công thức Would rather với một chủ ngữ được chia thành 2 trường hợp

Cấu trúc Would rather… (Thích cái gì/ Muốn cái gì) – sử dụng ở thì hiện tại hoặc tương lai

Công thức: S + would rather (+ not) + V + than + V

Cách dùng: Dùng để diễn tả sự mong muốn của người nói về một điều gì đó ở hiện tại hoặc tương lai. Thường được dùng trong giao tiếp hoặc văn viết.

Cấu trúc Would rather
Cấu trúc Would rather

Lưu ý: “than” có thể được lược bỏ nếu người nói chỉ thích một thứ đơn thuần

Ví dụ: 

 • I’d rather go to school by bike than on foot.
 • I’d rather go out

Cấu trúc would rather ở thì quá khứ

Công thức: S + would rather (+ not) + have + V_ed/ PII + than…

Cách dùng: Dùng để nói về một điều đã không xảy ra ở quá khứ, thể hiện sự nuối tiếc

Lưu ý: Sau “than” hiếm khi là V mà sẽ là N

Ví dụ: 

 • My friend would rather have had a red bicycle than a blue one.
 • She would rather not cook dinner at home.

Cấu trúc ‘would rather’ với 2 chủ ngữ 

Câu cầu khiến ở hiện tại

Công thức:  S1 + would rather (that) + S2 + V(nguyên thể)…

Cách dùng: Dùng để nói đến sự mong muốn ai làm gì đó ở thời điểm hiện tại

Ví dụ: I would rather that you join this party

Câu giả định trái với thực tế ở hiện tại

Công thức: S1 + would rather that + S2 + V (past)

Cách dùng: Dùng để nói lên sự mong muốn mà hiện tại không có được

Lưu ý:  Ở mệnh đề sau “that”, 

 • Sử dụng động từ tobe là  “were” với tất cả các ngôi.
 • Nếu mệnh đề mang nghĩa phủ định, ta chia động từ là “didn’t + V”.

Ví dụ: Lan would rather that she didn’t buy this car

Câu giả định trái với thực tế ở quá khứ

Công thức: S1 + would rather (that) + S2 + had V(PII)…

Cách dùng: Dùng để nói lên sự mong muốn mà hiện tại không có được

Ví dụ: Lan would rather that her mom had came suddenly

Dạng viết tắt của would rather

Khẳng định (+)

 • He would = He’d
 • She would = She’d
 • We would = We’d
 • They would = They’d
 • It  would = It’d
 • You would  = You’d
 • I would = I’d

Phủ định (-)

 • He would rather not = He’d rather not
 • She would rather not = She’d rather not
 • They would rather not = They’d rather not
 • You would rather not = You’d rather not
 • It  would rather not =It’d rather not
 • We would rather not = We’d rather not

Công thức would rather or 

Ngoài would rather than thì would rather or cũng thường được dùng để thể hiện sự ưu tiên thích cái gì đó hơn. Cấu trúc would rather or hay được dùng trong câu hỏi.

Ví dụ: 

 • Would you rather lemon juice or orange juice?
 • Would Jame rather work on a laptop or computer?

Phân biệt “Would rather” và “Prefer”

Cách dùng: Đều được sử dụng để thể hiện mong muốn và sở thích của bản thân. Vì sự giống nhau này nên would rather và prefer thường được xuất hiện trong các bài tập viết lại câu.

Cách sử dụng would rather, prefer
Cách sử dụng would rather, prefer

Cấu trúc

 • S + would rather + V (nguyên thể)…. than…
 • S + prefer + V(ing)…. to…

Ví dụ: I’d rather listen to music than read book = I prefer listening to music to reading book.

Bài luyện tập về cấu trúc would rather

Bài tập 1

Viết câu dựa trên những gợi ý sau

(go swimming/play football) 

Mike prefers ………………………………………………………………. 

(go out now/stay at home)

I’d rather ………………………………………………………………. 

(go shopping/go to market) 

I’d rather ………………………………………………………………. 

(think about this problem for a while/appreciate now) 

He’d rather ………………………………………………………

(go to school/learn online) 

I prefer ……………………………………………………………….

Bài tập 2

Viết lại câu với would rather

 1. My mother would like to visit my grandmother now.   → ……………………………………………………
 2. I would prefer to red bag than yellow bag.    → …………………………
 3. I prefer eating at home rather than eating at a restaurant.   → …………………………
 4. I prefer to draw rather than read book   → …………………………
 5. I want you to stay at home rather than on a trip   → …………………………
 6. I would like you to do it by yourself.   → …………………………
 7. He would face the enemy rather than surrender.  → …………………………
 8. My mom said that she would like to buy a new Washing machine instead of repairing the old one.   → ………………
 9. His father would like him to do his homework now.   → …………………………
 10. They would like us to travel with them  → …………………………

Đáp án bài tập 1

Mike prefers going swimming to playing football.

I’d rather go out now than stay at home.

I’d rather go shopping than go to the market.

He’d rather think about this problem for a while than appreciate it now.

I prefer going to school to learning online.

Đáp án bài tập 2

 1. My mother would rather visit my grandmother now.
 2. I would rather have a red bag than a yellow bag.
 3. I would rather eat at home than eat at a restaurant.
 4. I would rather draw than read book.
 5. I would rather you stayed at home than on a trip.
 6. I would rather you do it by yourself.
 7. He would rather face the enemy than surrender.
 8. My mom would rather buy a new Washing machine than repair the old one.
 9. His father would rather he did his homework now.
 10. They would rather we go traveling with them.

Như vậy, với những kiến thức mà bài viết đã tổng hợp, bạn hãy Học Ngay Công Thức Would Rather Hay Và Chính Xác Nhất để có thể cải thiện môn tiếng Anh của mình tốt hơn nhé. Chúc bạn thành công!

TRUNG TÂM GIA SƯ WELEARN

 • Địa chỉ 1: 38 Đ. Số 23, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Địa chỉ 2: 104 Hồ Văn Tư, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 0906782291
 • Mail: welearnvietnam@gmail.com
 • Website: https://welearnvn.com/
 • Fanpage: WELearn Gia Sư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

liên hệ Liên hệ