Lấy lại mật khẩu
x
Góp ý cho Welearn
x

  Bài Tập Tính Giá Trị Biểu Thức Lớp 3

  06.04.2022
  WElearn Wind
  Rate this post

  Tính giá trị biểu thức là dạng bài luôn luôn xuất hiện trong các đề thi. Vì vậy, học sinh cần ôn luyện thật kỹ dạng bài tậ này. Hôm nay, Trung tâm WElearn gia sư cũng chia sẻ cho bạn các bài tập tính giá trị biểu thức lớp 3 giúp các bé củng cố kiến thức cũng như học tốt các dạng bài tập tính giá trị biểu thức hơn.

  >>>> Xem thêm: Gia sư Lớp 3

  1. Tóm tắt lý thuyết tính giá trị biểu thức lớp 3

  1.1. Khái niệm về biểu thức và giá trị của biểu thức:

  Biểu thức số học là các số được nối với nhau bởi các phép tính.

  Giá trị của biểu thức: Là kết quả sau khi thực hiện các phép tính trong biểu thức.

  1.2. Các dạng biểu thức và thứ tự thực hiện phép tính:

  Biểu thức chỉ chứa các phép tính cùng mức độ ưu tiên (cộng, trừ hoặc nhân, chia): Thực hiện phép tính từ trái sang phải.

  Cách tính GTBT

  Cách tính GTBT

  Biểu thức chứa các phép tính cộng, trừ, nhân, chia:

  • Đối với bài toán chỉ có nhân, chia, cộng, trừ: Thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau
  • Đối với bài toán có dấu ngoặc: Thực hiện trong ngoặc trước và theo thứ tự () → [] → {}

  1.3. Ví dụ các dạng biểu thức và thứ tự thực hiện phép tính:

  Thứ tự ưu tiên phép tính cộng trừ hoặc nhân chia

   20 + 50 – 22 

  = 70 – 22

  = 48

  Thứ tự ưu tiên phép tính chứa cộng trừ nhân chia

  1. 40 + 49 : 7

  = 40 + 7

  = 47

  1. 10 + 20 + (50 – 10)

  = 10 + 20 + 40

  = 70

  Thứ tự ưu tiên phép tính chứa dấu ngoặc

  36 + 4 x [30 + (20 – 4)]

  = 36 + 4 x [30 + 16]

  = 36 + 4 x 46

  = 36 + 184

  = 220

  2. Bài tập vận dụng toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức

  2.1. Các dạng bài toán tính giá trị biểu thức lớp 3 cơ bản

  Bài 1:

  Tính các giá trị biểu thức sau:

  1. a) 20 – 5 + 10
  2. b) 60 + 20 – 5
  3. c) 25 + 30 – 7
  4. d) 49 : 7 x 5
  5. e) 56 : 7 x 4

  Bài 2:

  Tính giá trị của biểu thức sau:

  1. a) 25 – (20 -10)
  2. b) 80 – (30 + 25)
  3. c) 125 + (13 + 7)
  4. d) 416 – (25 – 11)

  e)(65 + 15) x 2

  1. f) 48 : (6 : 3)
  2. g) (74 – 14) : 2
  3. h)  81 : (3 x 3)

  Đáp án Bài 1

  1. a) 25
  2. b) 75
  3. c) 48
  4. d) 35
  5. e) 32

  Đáp án Bài 2

  a) 25 – (20 – 10)
  = 25 – 10

  = 15

  b) 80 – (30 + 25)
  = 80 – 55

  = 25

  c) 125 + (13 + 7)
  = 125 + 20

  = 145

  d) 416 – (25 – 11)
  = 416 – 14

  = 402

  Bài tập tính GTBT

  Bài tập tính GTBT

  e) (65 + 15) x 2
  = 80 x 2

  = 160

  f) 48 : (6 : 3)
  = 48 : 2

  = 24

  g) (74 – 14) : 2
  = 60 : 2

  = 30

  h) 81 : (3 x 3) 
  = 81 : 9

  = 9

  2.2. Các dạng bài toán tính giá trị biểu thức lớp 3 nâng cao

  Bài 1:

  Tính nhanh giá trị của biểu thức

  1. a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2
  2. b) 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213
  3. c) 52 + 37 + 48 + 63

  Bài 2:

  Tính tổng giá trị của dãy số

  1. a) 7 + 7 + 7 + … + 7 – 777 (có 111 số 7)
  2. b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 2015

  Bài 3: 

  Có 108 chiếc tất, được xếp đều vào trong 3 ngăn tủ. Hỏi mỗi ngăn tủ có bao nhiêu tất? 

  Đáp án Bài 1:

  a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2
  = 24 x (5 + 3 + 2)

  = 24 x 10

  = 240

  b) 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213
  = 213 x (37 + 39 + 23 + 1)

  = 213 x 100

  = 21300

  c) 52 + 37 + 48 + 63
  = (52 + 48) + (37 + 63)

  = 100 + 100

  = 200

  Đáp án Bài 2:

  a) 7 + 7 + 7 + … + 7 – 777 (có 111 số 7)
  = 7 x 111 – 777

  = 777 – 777

  = 0

  b) Dãy số có số các số hạng là:
  (2015 – 1) : 1 + 1 = 2015 (số hạng)

  Giá trị của dãy số trên là:

  (2015 + 1) x 2015 : 2 = 2031120

  Đáp số: 2031120

  Đáp án Bài 3

  Bài giải: 

  Mỗi ngăn tủ có số chiếc tất là: 

  108 : 3 = 36 (chiếc)

  Mỗi ngăn tủ có số đôi tất là: 

  36 : 2 = 18 (đôi)

  Đáp số: 18 đôi tất. 

  Như vậy, bài viết đã Tổng Hợp Đề Toán Tính Giá Trị Biểu Thức Lớp 3. Hy vọng tất cả những đề tham khảo mà WElearn đã tổng hợp lại có thể giúp cacc1 bé luyện tập tốt hơn ở các dạng bài này.

  Xem thêm các bài viết liên quan

  ? Trung tâm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và quản lý Gia sư.
  ? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 Gia sư được kiểm duyệt kỹ càng.
  ? Tiêu chí của chúng tôi là NHANH CHÓNG và HIỆU QUẢ. NHANH CHÓNG có Gia sư và HIỆU QUẢ trong giảng dạy.