Lấy lại mật khẩu
x
Góp ý cho Welearn
x

  Điểm Chuẩn Đại Học Kiến Trúc TP.HCM 2021

  13.09.2021
  WElearn Wind
  5/5 - (1 vote)

  Điểm Chuẩn Đại Học Kiến Trúc TP.HCM 2021 đã được công bố. Thông tin chi tiết được WElearn tổng hợp dưới đây, mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

  ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TPHCM 2021

  Điểm Chuẩn – Xét Tuyển Thẳng Và Ưu Tiên Xét Tuyển 2021:

  Ngành xét tuyển Mã ngành Chỉ tiêu Xét tuyển thẳng Ưu tiên xét tuyển
  I. Cơ sở TPHCM   202    
  Kiến trúc 7580101 32 Giải Tỉnh / Thành phố trực thuộc trung ương – Giải Ba – Điểm môn năng khiếu: 6,0  
  Kiến trúc (Chất lượng cao) 7580101CLC 6 Giải Tỉnh / Thành phố trực thuộc trung ương – Giải Ba – Điểm môn năng khiếu: 6,5  
  Thiết kế nội thất 7580108 11 Giải Tỉnh / Thành phố trực thuộc trung ương – Giải Ba – Điểm môn năng khiếu: 6,0  
  Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 11 Giải Tỉnh / Thành phố trực thuộc trung ương – Giải Ba – Điểm môn năng khiếu: 6,0 21.34
  Kiến trúc cảnh quan

  7580102

  11 Giải Tỉnh / Thành phố trực thuộc trung ương – Giải Ba – Điểm môn năng khiếu: 5,5

  22.6
  Mỹ thuật đô thị 7580199 4   22.8
  Thiết kế đồ họa 7210403 15 Giải Tỉnh / Thành phố trực thuộc trung ương – Giải Nhì – Điểm môn năng khiếu: 7,5  
  Thiết kế công nghiệp 7210402 8 Giải Tỉnh / Thành phố trực thuộc trung ương – Giải Ba – Điểm môn năng khiếu: 5,5  
  Thiết kế thời trang 7210404 6 Giải Tỉnh / Thành phố trực thuộc trung ương – Giải Nhì – Điểm môn năng khiếu: 6,0  
  Quản lý xây dựng 7580302

  11

    25.42


  Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 15   25.58
  II. Cơ sở Cần Thơ   22    
  Kiến trúc 7580101CT 8   22.18
  Thiết kế nội thất 7580108CT 6 Giải Tỉnh / Thành phố trực thuộc trung ương – Giải Ba – Điểm môn năng khiếu: 7,0 21.36

  Điểm Chuẩn – Xét Tuyển Theo Điểm Đánh Giá Năng Lực Năm 2021 Tại ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh

  Tên ngành xét tuyển Mã ngành Chỉ tiêu Điểm chuẩn
  I. Cơ sở TPHCM   267  
  Kiến trúc 7580101 42 20.5
  Kiến trúc (Chất lượng cao) 7580101CLC 8 21.47
  Thiết kế nội thất 7580108 15 21.58
  Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 14 18.11
  Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) 7580105CLC 6 17.7
  Kiến trúc cảnh quan 7580102 15 19.19
  Mỹ thuật đô thị 7210110 10 18.83
  Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) 7580199 5 17.88
  Thiết kế đồ họa 7210403 20 21.24
  Thiết kế công nghiệp 7210402 10 20.77
  Thiết kế thời trang 7210404 8 19.69
  Kỹ thuật xây dựng 7580201 72 17.53
  Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) 7580201CLC 7 19.03
  Quản lý xây dựng 7580302 15 17.7
  Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 20 17.53
  II. Cơ sở Cần Thơ   28  
  Kiến trúc 7580101CT 10 17.18
  Thiết kế nội thất 7580108CT 8 17.65
  Kỹ thuật xây dựng 7580201CT 10  
  III. Cơ sở Đà Lạt      
  Kiến trúc 7580101DL 10 19.59
  Kỹ thuật xây dựng 7580201DL 6  

  Điểm Chuẩn Xét Tuyển Điểm Trung Bình Học Bạ THPT 2021:

  Tên ngành xét tuyển Mã ngành Chỉ tiêu Điểm chuẩn
  I. Cơ sở TPHCM   202  
  Kiến trúc 7580101 32 24.88
  Kiến trúc (Chất lượng cao) 7580101CLC 6 24.22
  Thiết kế nội thất 7580108 11 24.72
  Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 11 22.8
  Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) 7580105CLC 6 19.59
  Kiến trúc cảnh quan 7580102 5 23.71
  Mỹ thuật đô thị 7210110 11 24.14
  Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) 7580199 8 21.11
  Thiết kế đồ họa 7210403 4 24.87
  Thiết kế công nghiệp 7210402 15 24.42
  Thiết kế thời trang 7210404 6 24.38
  Kỹ thuật xây dựng 7580201 54 24.72
  Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) 7580201CLC 5 25.32
  Quản lý xây dựng 7580302 11 24.51
  Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 15 21.55
  II.Cơ sở Cần Thơ   22  
  Kiến trúc 7580101CT 8 22.64
  Thiết kế nội thất 7580108CT 6 21.48
  Kỹ thuật xây dựng 7580201CT 8 21.83
  III. Cơ sở Đà Lạt   13  
  Kiến trúc 7580101DL 8 19.25
  Kỹ thuật xây dựng 7580201DL 5 23.23

  Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:

  Đang cập nhật…

  Điểm Chuẩn Đại Học Kiến Trúc 2021
  Điểm Chuẩn Đại Học Kiến Trúc 2021


  Xem thêm điểm chuẩn các trường Đại học tại TPHCM năm 2021:

  ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH 2020

  Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2020

  Tên Ngành Điểm Chuẩn
  Kiến trúc 24,28
  Kiến trúc CLC 23,60
  Thiết kế nội thất 24,15
  Quy hoạch vùng và đô thị 21,76
  Quy hoạch vùng và đô thị CLC 16,50
  Kiến trúc cảnh quan 22,89
  Thiết kế đô thị CT tiên tiến 15,00
  Thiết kế công nghiệp 24,60
  Thiết kế đồ họa 25,40
  Thiết kế thời trang 24,48
  Mỹ thuật đô thị 22,05
  Kỹ thuật xây dựng 21,90
  Kỹ thuật xây dựng CLC 15,50
  Quản lý xây dựng 21,70
  Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 15,50
  Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ  
  Kiến trúc CT 20,80
  Thiết kế nội thất CT 17,00
  Kỹ thuật xây dựng CT 15,50
  Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt  
  Kiến trúc DL 20,25
  Kỹ thuật xây dựng DL 15,50

  Phương Thức Xét Tuyển 1: Xét Tuyển Thẳng.

  Tên ngành Chỉ tiêu Điểm chuẩn
  I. Cơ sở TPHCM 267  
  Kỹ thuật xây dựng 72 24
  Kỹ thuật xây dựng (CLC) 7  
  Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 20 24
  Quản lý xây dựng 15 24
  Kiến trúc 42 22,79
  Kiến trúc (CLC) 8 23
  Quy hoạch vùng và đô thị 14  
  Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) 6  
  Kiến trúc cảnh quan 15  
  Thiết kế nội thất 15 23,66
  Mỹ thuật đô thị 10  
  Thiết kế công nghiệp 10 23,50
  Thiết kế đồ họa 20 24,76
  Thiết kế thời trang 8 22,84
  Thiết kế đô thị 5  
  II. Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ 28  
  Kỹ thuật xây dựng (CT) 10  
  Kiến trúc (CT) 10  
  Kiến trúc nội thất (CT) 8  
  III. Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt 16  
  Kỹ thuật xây dựng (DL) 6  
  Kiến trúc (DL) 10 22,50

  Phương Thức Xét Tuyển 2: Xét Điểm Trung Bình Học Bạ THPT.

  Tên ngành Chỉ tiêu Điểm chuẩn
  Cơ sở TPHCM 398  
  Kỹ thuật xây dựng 108 24
  Kỹ thuật xây dựng (CLC) 10 24,20
  Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 30 23,90
  Quản lý xây dựng 22 23,68
  Kiến trúc 63 25
  Kiến trúc (CLC) 12 24,25
  Quy hoạch vùng và đô thị 21 20,48
  Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) 9  
  Kiến trúc cảnh quan 22 23,75
  Thiết kế nội thất 22 24,90
  Mỹ thuật đô thị 15 21,54
  Thiết kế công nghiệp 15 23,93
  Thiết kế đồ họa 30 24,59
  Thiết kế thời trang 12 23,75
  Thiết kế đô thị 7 22
  Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ 42  
  Kỹ thuật xây dựng (CT) 15 22,50
  Kiến trúc (CT) 15 21,50
  Thiết kế nội thất (CT) 12 23
  Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt 24  
  Kỹ thuật xây dựng (DL) 9 22,50
  Kiến trúc (DL) 15 21,50

  ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM 2019

  Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
  Cơ sở TP HCM  
  Kỹ thuật xây dựng A00, A01 17.5
  Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00, A01 15.5
  Quản lý xây dựng A00, A01 16
  Kiến trúc V00, V01 21
  Kiến trúc cảnh quan V00, V01 19.2
  Quy hoạch vùng và đô thị V00, V01 18.3
  Mỹ thuật đô thị V00, V01 19.5
  Thiết kế nội thất V00, V01 20.7
  Thiết kế công nghiệp H01, H02 19.2
  Thiết kế đồ họa H01, H06 22
  Thiết kế thời trang H01, H06 21.3
  Cơ sở TP CẦN THƠ  
  Kỹ thuật xây dựng A00, A01 15
  Kiến trúc V00, V01 18.2
  Thiết kế nội thất V00, V01 15.7
  Cơ sở TP ĐÀ LẠT  
  Kỹ thuật xây dựng A00, A01 15
  Kiến trúc V00, V01 16.1

  GIA SƯ LỚP 12 UY TÍN TPHCM

  Trung tâm gia sư WELearn là nơi giới thiệu gia sư uy tín hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại WElearn, chúng tôi hiện đang triển khai các gói dịch vụ:

  ✅ Gia sư Toán lớp 12
  ✅ Dạy kèm tại nhà Vật lý lớp 12
  ✅ Gia sư Hóa lớp 12
  ✅ Gia sư tại nhà Anh văn lớp 12
  ✅ Gia sư luyện thi lên lớp 12 tại nhà
  Gia sư môn vẽ tại nhà cho mọi lứa tuổi
  Cùng với các dịch vụ gia sư báo bài tại nhà dành cho các em cần bổ trợ thêm kiến thức.

  Nếu quý phụ huynh có nhu cầu tìm gia sư lớp 12 TPHCM, hãy liên hệ với WElearn ngay nhé!

  Xem thêm điểm chuẩn các trường Đại học tại TPHCM năm 2021:

  ? Trung tâm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và quản lý Gia sư.
  ? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 Gia sư được kiểm duyệt kỹ càng.
  ? Tiêu chí của chúng tôi là NHANH CHÓNG và HIỆU QUẢ. NHANH CHÓNG có Gia sư và HIỆU QUẢ trong giảng dạy.