Lấy lại mật khẩu
x
Góp ý cho Welearn
x

  Điểm Chuẩn Nhạc Viện TPHCM

  16.09.2021
  WElearn Wind
  4/5 - (2 votes)

  Điểm Chuẩn Nhạc Viện TP.HCM  2021 vẫn chưa được công bố, WElearn sẽ cập nhật sớm nhất có thể. Bên dưới là thông tin chi tiết về điểm chuẩn các năm trước, quý phụ huynh và các em học sinh có thể tham khảo.

  ĐIỂM CHUẨN NHẠC VIỆN TPHCM 2021

  Đang cập nhật…

  Xem thêm điểm chuẩn các trường Đại học tại TPHCM năm 2021:

  ĐIỂM CHUẨN NHẠC VIỆN TPHCM 2020

  Điểm Chuẩn Chuyên Ngành 1

  Bậc Học Chuyên Ngành Điểm Chuẩn
  Đại học 2 năm Sáng tác âm nhạc Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
  Đại học 4 năm Sáo trúc Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
    Tranh Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
    Bầu Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2
    Guitar dân tộc Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
    Âm nhạc học Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 7; Kiến thức: 5
    Sáng tác âm nhạc Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 7; Kiến thức: 5
    Chỉ huy Hợp xướng Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
    Piano Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
    Violin Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 7; Kiến thức: 5
    Viola Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 7,5; Kiến thức: 3
    Cello Tổng điểm: 18,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2,5
    Double Bass Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 7,5; Kiến thức: 4
    Trumpet Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2
    Guitar Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2
    Thanh nhạc Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 7,5; Kiến thức: 3
    Gõ nhạc nhẹ Tổng điểm: 19,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3,5
    Organ Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4
    Piano Jazz Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
    Guitar nhạc nhẹ Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4
    Thanh nhạc nhạc nhẹ Tổng điểm: 18,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2,5
  Trung cấp 4 năm Sáo trúc Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
    Tranh Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2
    Bầu Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
    Tỳ bà Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
    Guitar phím lõm Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2
    Nhị Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
    Âm nhạc học Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
    Sáng tác âm nhạc Tổng điểm: 16; Chuyên môn: 6,5; Kiến thức: 3
    Piano Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
    Violin Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
    Cello Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4
    Harp Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4
    Oboe Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4
    Clarinet Tổng điểm: 18,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2,5
    Bassoon Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2
    Trumpet Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2
    Trombone Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
    Gõ giao hưởng Tổng điểm: 18,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2,5
    Guitar Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4
    Thanh nhạc Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
    Gõ nhạc nhẹ Tổng điểm: 19,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3,5
    Organ điện tử Tổng điểm: 20,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4,5
    Piano nhạc nhẹ Tổng điểm: 19,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3,5
    Guitar nhạc nhẹ Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
    Thanh nhạc nhạc nhẹ Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
    Bass nhạc nhẹ Tổng điểm: 18,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2,5
  Trung cấp 6 năm Tranh Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
  Trung cấp 7 năm Viola Tổng điểm: 17; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 1
    Cello Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4
    Guitar Tổng điểm: 27; Chuyên môn: 9; Kiến thức: 9
    Gõ nhạc nhẹ Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
    Organ điện tử Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4
    Piano nhạc nhẹ Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2
    Guitar nhạc nhẹ Tổng điểm: 19,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3,5
  Trung cấp 9 năm Piano Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
    Violon Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3

  Điểm Chuẩn Chuyên Ngành 2

  Bậc Học Chuyên Ngành Điểm Chuẩn
  Trung cấp 4 năm Sáo trúc Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
    Gõ dân tộc Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
    Tranh Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
    Tỳ bà Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
    Guitar phím lõm Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
    Nhị Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
    Tam thập lục Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
    Âm nhạc học Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 7,5; Kiến thức: 5
    Viola Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
    Cello Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
    Double bass Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
    Oboe Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
    Gõ giao hưởng Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
    Gõ nhạc nhẹ Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
    Guitar nhạc nhẹ Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
  Trung cấp 6 năm Tỳ bà Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
    Tam thập lục Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
  Trung cấp 7 năm Viola Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
    Clarinet Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5

  ĐIỂM CHUẨN NHẠC VIỆN TPHCM 2019

  Điểm Chuẩn Nhạc Viện TPHCM 2019
  Điểm Chuẩn Nhạc Viện TPHCM 2019

  GIA SƯ LỚP 12 UY TÍN TPHCM

  Trung tâm gia sư WELearn là nơi giới thiệu gia sư uy tín hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại WElearn, chúng tôi hiện đang triển khai các gói dịch vụ:

  ✅ Gia sư Toán lớp 12
  ✅ Dạy kèm tại nhà Vật lý lớp 12
  ✅ Gia sư Hóa lớp 12
  ✅ Gia sư tại nhà Anh văn lớp 12
  ✅ Gia sư luyện thi lên lớp 12 tại nhà
  Gia sư Văn lớp 12 tại nhà
  Cùng với các dịch vụ gia sư báo bài tại nhà dành cho các em cần bổ trợ thêm kiến thức.

  Nếu quý phụ huynh có nhu cầu tìm gia sư lớp 12 TPHCM, hãy liên hệ với WElearn ngay nhé!


  Xem thêm điểm chuẩn các trường Đại học tại TPHCM năm 2021:

  ? Trung tâm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và quản lý Gia sư.
  ? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 Gia sư được kiểm duyệt kỹ càng.
  ? Tiêu chí của chúng tôi là NHANH CHÓNG và HIỆU QUẢ. NHANH CHÓNG có Gia sư và HIỆU QUẢ trong giảng dạy.