Lấy lại mật khẩu
x
Góp ý cho Welearn
x
ID Gia Sư: 4517
Toán - Cấp 2, Hoá - Cấp 2, Toán - Cấp 3, Hoá - Cấp 3
Nữ
Quận 9 Dạy Offline

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

– Sinh viên Đại học Kinh tế – Luật. Từ lớp 9 đến hết lớp 12 là học sinh chuyên Hoá

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • Sáng
 • Chiều
 • Tối

Thứ 3

 • Sáng
 • Chiều
 • Tối

Thứ 4

 • Sáng
 • Chiều
 • Tối

Thứ 5

 • Sáng
 • Chiều
 • Tối

Thứ 6

 • Sáng
 • Chiều
 • Tối

Thứ 7

 • Sáng
 • Chiều
 • Tối

Chủ nhật

 • Sáng
 • Chiều
 • Tối