Lấy lại mật khẩu
x
Góp ý cho Welearn
x
ID Gia Sư: 18095
Báo bài - Cấp 1, Báo bài - Cấp 2, Toán - Cấp 2, Toán - Cấp 3
Nam

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

Sinh viên năm I ĐHKHTN, ngành công nghệ thông tin.
TÍnh tình: nhiệt tình, kiên trì, linh hoạt.

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • Sáng
 • Chiều
 • Tối

Thứ 3

 • Sáng
 • Chiều
 • Tối

Thứ 4

 • Sáng
 • Chiều
 • Tối

Thứ 5

 • Sáng
 • Chiều
 • Tối

Thứ 6

 • Sáng
 • Chiều
 • Tối

Thứ 7

 • Sáng
 • Chiều
 • Tối

Chủ nhật

 • Sáng
 • Chiều
 • Tối