Lấy lại mật khẩu
x
Góp ý cho Welearn
x

  Văn Mẫu: Giới Thiệu Về Văn Miếu Quốc Tử Giám Bằng Tiếng Anh

  06.04.2022
  WElearn Wind
  1.5/5 - (2 votes)

  Văn Miếu Quốc Tử Giám là nơi “lưu giữ” và “chứng kiến “nhiều chiến công hiển hách của cha ông ta. Người dân Việt Nam luôn tự hào về ngôi miếu này và coi nó như một phần linh hồn của họ. Dưới đây là những bài văn mẫu giới thiệu văn miếu Quốc Tử Giám bằng tiếng Anh để bạn “khoe” một nơi đầy ý nghĩa lịch sử này với những người nước ngoài mà bạn gặp nhé!

  >>>> Xem thêm: Gia sư Lớp 12 môn tiếng Anh

  1. Từ vựng tiếng Anh về Văn Miếu Quốc Tử Giám

  • The Temple of Literature: Văn Miếu Quốc Tử Giám
  • Accomplished Virtue gate: Thành Đức Môn
  • Altar: Bàn thờ
  • Attained Talent gate: Đại Thành Môn
  • Back of the turtle: Mai rùa
  • Black ink: Mực Tàu, mực đen
  • Calligraphy pictures: Thư pháp
  • Constellation of Literature pavilion: Khuê Văn Các
  • Crystallization of Letters gate: Cửa Súc Văn
  • Imperial academy: Học viện hoàng gia
  • Literature lake: Văn Hồ
  • Magnificence of Letters gate: Cửa Bi Văn
  • National university: Trường quốc học
  Giới thiệu văn miếu quốc tử giá bằng tiếng Anh

  Giới thiệu văn miếu quốc tử giá bằng tiếng Anh

  • Red envelope: Bao lì xì
  • Red paper: Giấy đỏ
  • Sanctuary: Nơi tôn nghiêm
  • Stelae commanding horsemen to dismount: Bia Hạ Mã
  • Stelae of Doctors: Bia tiến sĩ
  • Temple of Literature: Văn Miếu Quốc Tử Giám
  • The Great Middle gate: Đại Trung môn
  • The Great Portico: Khu Nhập Đạo
  • The Master: Ông đồ
  • Tran’s dynasty: Triều đại nhà Trần
  • Well of Heavenly Clarity: Giếng Thiên Quang

  2. Dàn ý giới thiệu về Văn Miếu Quốc Tử Giám

  Giới thiệu khái quát về Văn Miếu Quốc Tử Giám

  • Temple of Literature is one of the Vietnam’s historical monuments and scenic places – Văn Miếu Quốc Tử Giám là một trong những di tích lịch sử của Việt Nam.
  • Temple of Literature has a profound meaning for literature and art – Văn Miếu Quốc Tử Giám có ý nghĩa sâu sắc về văn học và nghệ thuật.

  Giới thiệu vị trí địa lý

  • It’s located on Van Mieu street, Dong Da district – Nó tọa lạc ở phố Văn Miếu, quận Đống Đa
  • Temple of Literature is 2km away from Hoan Kiem lake to the West – Văn Miếu Quốc Tử Giám cách Hồ Hoàn Kiếm 2 km về phía Tây.

  Lịch sử của Văn miếu Quốc Tử Giám

  • Temple of Literature is the first University of Vietnam – Văn miếu Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của Việt Nam
  • Temple of Literature was built in 1070 by Ly Thanh Tong, and Quoc Tu Giam was built in 1076, by Ly Nhan Tong. All of them were good Kings of VietNam. – Văn miếu  được xây dựng năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông và Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1976 dưới thời vua Lý Nhân Tông
  • There were many mandarin who were learned and teached in there – Có rất nhiều vị quan đã học và dạy ở đây.

  Kiến trúc của Văn Miếu Quốc Tử Giám

  • Acreage: 54331 m2 – diện tích: 54331 m2
  • Temple of Literature is vintage – Văn Miếu Quốc Tử Giám thì cổ điển
  • Divided in 5 areas. They are separated by big wall and a gate – Được chia thành 5 khu vựng. Chúng được ngăn cách bởi bức tường lớn và một cái cổng
  • The main gate consists of 4 large pillars, both sides have steles written on it with the word “Ha Ma”. The name of the Temple of Literature written in ancient Chinese is called “Temple of Literature”. – Cổng chính có 4 cột lớn, 2 bên được viết từ Hà Mãi. Bản tên của Văn Miếu ghi bằng chữ Hán cổ xưa có tên là “Văn Miếu Môn”
  • In front of the Temple of Literature, there is a lake called Van Chuong Lake in the past, we can go upstairs and enjoy the scenery under the lake – Phía trước văn miếu có một hồ gọi là hồ Văn Chương ngày xưa chúng ta có thể trên lầu và ngắm cảnh dưới hồ

  Tổng kết lại Văn Miếu Quốc Tử Giám

  • Temple of Literature has a vintage beauty – Văn Miếu Quốc Tử Giám mang một vẻ đẹp cổ điển
  • This is one of the most beautiful places in Vietnam – Đây là một trong những nới đẹp nhất của Việt Nam
  • Everyone should come here and try it once – Ai cũng nên đến đây thử một lần

  3. Mẫu câu tiếng Anh về Văn Miếu Quốc Tử Giám

  • Temple of Literature situated on Van Mieu street, Dong Da district. (Văn Miếu Quốc Tử Giám nằm trên phố Văn Miếu, quận Đống Đa.)
  • Temple of Literature is 2km away from Hoan Kiem lake to the West (Văn Miếu Quốc Tử Giám cách Hồ Hoàn Kiếm 2 km về phía Tây.)
  • The Temple of Literature is on top of historical and beautiful sightseeing. (Văn Miếu Quốc Tử Giám nằm trong top di tích lịch sử và thắng cảnh đẹp.)
  • Quoc Tu Giam – the first national university of Viet Nam. (Quốc Tử Giám – trường đại học quốc gia đầu tiên của Việt Nam.)
  • The Temple of Literature is a place to honor Vietnam’s senior doctors and scholars. (Văn Miếu là nơi tôn vinh các tiến sĩ, học giả cao cấp của Việt Nam.)
  • The entrance fee of the Temple of Literature is 20,000 VND for an adult and 10,000 VND for a child. (Giá vé vào cổng Văn Miếu là 20.000 đồng cho người lớn và 10.000 đồng với trẻ em.)

  4. Mẫu câu giới thiệu về kiến trúc của Văn Miếu Quốc Tử Giám bằng tiếng Anh

  • The Temple of Literature was built in 1070 during the Dynasty of King Ly Thanh Tong. (Văn Miếu được xây dựng vào năm 1070 thời vua Lý Thánh Tông.)
  • The special thing that attracts visitors is that there are 82 stone steles of doctors here.  (Điều đặc biệt thu hút du khách là ở đây lưu giữ 82 bia đá của các tiến sĩ.)
  • The Temple of Literature architecture is divided into 5 separate zones for each zone. (Kiến trúc Văn Miếu Quốc Tử Giám được chia thành 5 khu riêng biệt theo từng khu.)
  • Archaeological complexes of Van Mieu Quoc Tu Giam seen from the entrance are Van Mieu, Van Ly Truong Thanh, Khue Van Cac, Dai Thanh and Thai Mieu. (Quần thể khảo cổ Văn Miếu Quốc Tử Giám nhìn từ cổng vào là Văn Miếu, Vạn Lý Trường Thành, Khuê Văn Các, Đại Thành và Thái Miếu.)
  • Ho Van is located in front of the Temple of Literature and is separated from the interior by Quoc Tu Giam street. (Hồ Văn nằm trước Văn Miếu và được ngăn cách với phía trong bởi đường Quốc Tử Giám.)
  • Khue Van Cac is an architectural work, although not massive, but it has a harmonious and beautiful ratio. (Khuê Văn Các là một công trình kiến ​​trúc tuy không đồ sộ nhưng tỷ lệ hài hòa, đẹp mắt.)
  • Thien Quang Tinh lake is square in shape. On the two sides of the lake is the doctoral beer hall. (Hồ Thiên Quang Tinh hình vuông. Hai bên hồ là nhà bia tiến sĩ.)
  • The central area of ​​the Temple of Literature includes two large works with parallel and serial layouts. The outside building is Bai Duong, the inner court is Thuong Cung.(Khu trung tâm của Văn Miếu gồm hai công trình lớn được bố trí song song, nối tiếp nhau. Tòa ngoài là Bái đường, tòa trong là Thượng cung.)
  • Dai Thanh gate opens for the area of ​​the main architecture, where to worship Confucius, Chu Cong, Tu Coord, and That Thap Nhi. This is also the teaching place of the old school supervisors.(Cổng Đại Thành mở ra khu vực kiến ​​trúc chính, nơi thờ Khổng Tử, Chu Công, Tứ Phối, Thất Thập Nhị Lang. Đây cũng là nơi dạy học của các quản giáo ngày xưa.)

  5. Đoạn hội thoại về Văn Miếu Quốc Tử Giám bằng tiếng Anh

  • A: The weather today is so beautiful! – Thời tiết hôm nay thật đẹp!
  • B: I think we should go somewhere. – Tôi nghĩ chúng ta nên đi đâu đó.
  • A: Is the Temple of Literature nearby? – Có phải Văn Miếu Quốc Tử Giám ở gần đây không?
  • B: Right! It will take us five minutes on foot to get there. – Đúng vậy! Chúng ta sẽ mất năm phút đi bộ để đến đó.
  • A: Let’s go! – Cùng đi nào!
  • B: Have you been to the Temple of Literature? – Bạn đã đến Văn Miếu Quốc Tử Giám bao giờ chưa? 
  • A: I’ve heard about this place quite a lot but this is my first time here. – Tôi nghe có vẻ nó khá là yên bình, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đấy đây
  • B: Let’s take a walk around this place! – Chúng ta cùng đi dạo một vòng xung quanh nơi này nhé!
  • A: OK! – OK
  Giới thiệu văn miếu quốc tử giá bằng tiếng Anh

  Giới thiệu văn miếu quốc tử giá bằng tiếng Anh

  • B: What do you enjoy most at? – Bạn thấy thích thú với điều gì nhất tại Văn Miếu Quốc Tử Giám?
  • A: I find very impressive stone steles engraved with the name of the doctor. – Tôi thấy những chiếc bia đá có khắc tên tiến sĩ rất ấn tượng.
  • B: This is the specialty of this place. – Đây chính là nét đặc sắc của nơi này đó.
  • A: Oh! There are also many eye-catching folk-style decorations. – Ồ! Ở đây còn có rất nhiều các đồ trang trí được làm theo phong cách dân gian rất bắt mắt.
  • B: You can buy them if you like. – Bạn có thể mua chúng nếu bạn thích.
  • A: I will come back later. Now I want to go to the place where the Bich Ung bell is located. – Tôi sẽ quay lại sau. Bây giờ tôi muốn đến chỗ có chiếc chuông Bích Ung.
  • B: Go straight 100m to come! – Đi thẳng 100m nữa là đến rồi!
  • A: It was much louder than I imagined. – Nó to hơn vo với tưởng tượng của tôi rất nhiều.
  • B: I will help you take a picture! – Tôi sẽ giúp bạn chụp một bức hình nhé!
  • A: Thank you! – Cảm ơn bạn!

  6. Đoạn văn ngắn giới thiệu Văn Miếu Quốc Tử Giám bằng tiếng Anh

  6.1. Đoạn văn số 1

  Nowadays, Quoc Tu Giam could be used to pull in a parcel of sightseers to Hanoi. Not as it is the witness of the thousand years of Hanoi capital, Quoc Tu Giam is additionally the school “born” numerous skilled virtuoso for the nation. Take after the visitors to visit Hanoi, I would like to present the Temple of Literature – the primary university in Vietnam to you

  The Temple of Literature is located in the center of Hanoi, at 58 Quoc Tu Giam. Tourists traveling to Hanoi one day who want to visit the Temple of Literature can take a taxi or bus, travel time about 10 minutes.

  Temple of Literature is a beautiful tourist destination in Hanoi, located in the south of Thang Long royal citadel, in an area of ​​55.027m2, divided into 5 separate areas by each zone. The Van Mieu Quoc Tu Giam archeological complex from the entrance is the Temple of Literature, the Great Wall, the Khue Van Cac, Dai Thanh and the Thai Temple.

  The Temple of Literature is two works built to teach and worship Confucius and ancient scholars of Confucian scholars. The Temple was built in 1070 under King Ly Thanh Tong, and Today’s Thai study in the The Temple of Literature , which is the former Quoc Tu Giam, for the students to study literature. This can be considered as the first national university in Vietnam, the birthplace of talent for the country.

  Since the Temple of Literature is a national landmark, guests ought to regard the controls here, not annihilate the scene and artifacts inside the relic. Should keep up a genuine state of mind, when entering the adore zone or incense. Preserve the birth of the relic.

  6.2. Tạm dịch đoạn văn số 1

  Ngày nay, Quốc Tử Giám có thể là nơi thu hút nhiều du khách đến thăm Hà Nội. Không hổ danh là chứng nhân của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, Quốc Tử Giám còn là ngôi trường “sinh ra” vô số bậc thầy tài giỏi cho dân tộc. Sau khi du khách đến thăm Hà Nội, tôi xin giới thiệu với các bạn Văn Miếu – Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam.

  Văn Miếu nằm ở trung tâm Hà Nội, tại 58 Quốc Tử Giám. Du khách đi du lịch Hà Nội trong vòng 1 ngày muốn tham quan Văn Miếu có thể đi taxi hoặc xe khách, thời gian di chuyển khoảng 10 phút.

  Văn Miếu là một địa điểm du lịch đẹp ở Hà Nội, nằm ở phía Nam Hoàng thành Thăng Long, trên diện tích 55.027m2, được chia thành 5 khu riêng biệt theo từng khu. Quần thể khảo cổ Văn Miếu Quốc Tử Giám nhìn từ cổng vào là Văn Miếu, Vạn Lý Trường Thành, Khuê Văn Các, Đại Thành và Thái miếu.See more: Ý Nghĩa Tết Trung Thu Với Trẻ Em, Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Ngày Tết Trung Thu

  Vì Văn Miếu Quốc Tử Giám là thắng cảnh quốc gia nên du khách phải tuân theo việc kiểm soát ở đây, không phá hủy hiện trường, hiện vật bên trong di tích. Nên giữ một tâm hồn trong sạch khi bước vào khu chầu hoặc lên hương. Bảo tồn sự vốn có của khu di tích.

  6.3. Đoạn văn số 2

  The Temple of Literature (Van Mieu Quoc Tu Giam) is one of the most attractive tourist spots in Northern Vietnam. It’s on Van Mieu street, Dong Da District, Ha Noi. The Temple of Literature was founded in 1070. The Temple of Literature – Imperial Academy included 4 main gates and 5 courtyards. This is the Temple of Literature – where the thousands of scholars used to study. It also contains offices, gift shops and a small museum. Quoc Tu Giam deserves to be a great cultural work of Vietnam and the pride of the Vietnamese in general and the Hanoians in particular.

  6.4. Tạm dịch đoạn văn số 2

  Văn Miếu (Văn Miếu Quốc Tử Giám) là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Việt Nam. Nó trên phố Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội. Văn Miếu được thành lập vào năm 1070. Văn Miếu – Hoàng Đế bao gồm 4 cổng chính và 5 sân trong. Đây là Văn Miếu – nơi hàng nghìn học giả từng theo học. Nó cũng có các văn phòng, cửa hàng quà tặng và một bảo tàng nhỏ. Quốc Tử Giám xứng đáng là công trình văn hóa lớn của Việt Nam và là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng.

  6.5. Đoạn văn số 3

  Today, Quoc Tu Giam is a place to attract a lot of tourists to Hanoi. Not only is the witness of the thousand years of Hanoi capital, Quoc Tu Giam is also the school “born” of many talented talents for the country. Follow the tourists to visit Hanoi, Viet Fun Travel would like to introduce the Quoc Tu Giam Temple – the first university in Vietnam to you. Invite you to see through.

  Temple Quoc Tu Giam is two works were built to teach and worship Confucius and ancient scholars of Confucian scholars. Temple was built in 1070 under King Ly Thanh Tong, and Quoc Tu Giam was built in 1076, under King Ly Nhan Tong.

  It can be said that the Ly dynasty was the most prosperous stage of education in Vietnam during the period of feudal lordship and Quoc Tu Giam’s study. This is the most obvious evidence of King Ly Nhan Tong’s determination to improve his education.

  This is a work built to promote the spirit of learning the people as well as seeking talent for the country. After being built, studying in Quoc Tu Giam began in 1076.

  Pupils (pupils) Quoc Tu Giam, who passed the Huong examination, passed the examination at the Ministry of Ceremonies will be admitted to the National University to hear lectures, writing to prepare for the exam . Many well-known scholars have contributed to the court’s study in Quoc Tu Giam.

  Today’s Thai study in the Quoc Tu Giam Temple, which is the former Quoc Tu Giam, for the students to study literature. This can be considered as the first national university in Vietnam, the birthplace of talent for the country.

  Temple of Literature is a beautiful tourist destination in Hanoi, located in the south of Thang Long royal citadel, in an area of ​​55.027m2, divided into 5 separate areas by each zone. The Van Mieu Quoc Tu Giam archeological complex from the entrance is the Temple of Literature, the Great Wall, the Khue Van Cac, Dai Thanh and the Thai Temple.

  The first area from the main temple gate to the Great Gate. The two right hand side of the Great Gate has two small doors, the door is called Thanh Duc (became a virtuous person), on the right called Dat Tai (become a talented person).

  Dai Trung Mon Gate was built in 3-storey architecture on the high brick, tile roof, the middle of which hung a small sign of the three words Dai Trung Mon.

  The second area from Greater Japan to Khue Van Cac – an architectural representation of Vietnamese literature and education.  

  The third area consists of large square-shaped wells of Thien Quang, creating harmonious harmony for the whole Van Mieu Quoc Tu Giam relic and two rows of doctoral beer.

  Each row has 41 beers, a stone inscription on a turtle symbolizes immortality. 82 stone steles symbolize the people who have ever achieved the title in Quoc Tu Giam, the most valuable artifact symbolizes the fondness of the Vietnamese people through 82 examinations.

  According to ancient ideas, the architecture of Khue Van The was built according to the theory of yin and yang. Khue Van Cac has 8 roofs of the bowl, plus a roof above it is 9, the number is truu. According to the translation, the numbers 1, 3, 5, 7, 9 belong to the positive, Khue Van The has 9, i.e. the number of positive, representing the sun.

  The Thien Quang square represents the ground, while the Khue Van The represents the sun, meaning Quoc Tu Giam is the center of all the essence of heaven and earth.

  The fourth area is the center, the outside is Bai Road, the inside is the Upper Palace.

  The fifth area is the Temple of Revelation worshiping the parents of Confucius and the Thai School, where the training of the talents for the court. 

  Giới thiệu văn miếu quốc tử giá bằng tiếng Anh

  Giới thiệu văn miếu quốc tử giá bằng tiếng Anh

  Temple Quoc Tu Giam is located in the center of Hanoi, at 58 Quoc Tu Giam. Tourists traveling to Hanoi one day who want to visit the Temple of Literature can take a taxi or bus, travel time about 10 minutes.

  Van Mieu Quoc Tu Giam campus is very large, divided into 5 areas connected by the divine axis from the beginning to the end of the campus. Following this path of spirituality, visitors will be exploring all the works of Van Mieu Quoc Tu Giam.

  The entrance to Van Mieu Quoc Tu Giam is located at Tam Quan Gate (there are 3 doors, the door in the middle of the high and two floors). Entering the gate of Tam Quan is the entrance, visitors will go straight to the second gate, called the Great Gate. After visiting the Great Hall, visitors will go straight to Khue Van Cac – a symbolic work of the Temple of Literature.

  With the idea of​​developing education, Khue Van Cac is the place that attracts many tourists. Going to Khue Van Cau, tourists will see two small ports named Bi Van and Suc Van. These two doors together with the guard of Khue Van Cac lead visitors to a unique sightseeing site that is the Thien Quang well and the area of ​​doctor beer.

  This is a fairly large area, Thien Quang wells are centered, the two sides are home to Dr. beer, each side is 41 steles form 2 horizontal rows turn towards Thien Quang well.

  After visiting the third area, visitors have to walk through Dai Thanh Gate to reach the main area of​​Quoc Tu Giam, named Dai Bai Road. Between the worship of Confucius, the left worship Monk and Mencius, the right to worship Nhan Tu and Tu Tu.

  This is an area of​​worship so visitors must remain silent when visiting this place.

  In the past, this place was the place where the three kings of the Ly dynasty and the Chu Van An Quoc Tu Giam Tuong Tu Tuong were placed.

  According to the travel experience of Hanoi, because this is a national monument, visitors should respect the regulations here, not destroy the landscape and artifacts within the relic.

  Should maintain a serious attitude, when entering the worship area or incense.

  6.6. Tạm dịch đoạn văn số 3

  Ngày nay, Quốc Tử Giám là địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến Hà Nội. Không chỉ là chứng nhân của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, Quốc Tử Giám còn là ngôi trường “sinh ra” nhiều hiền tài cho đất nước. Theo chân du khách đến thăm Hà Nội, Viet Fun Travel xin giới thiệu đến Quý khách hàng Văn Miếu Quốc Tử Giám – trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Mời các bạn cùng xem qua.

  Văn miếu Quốc Tử Giám là hai công trình được xây dựng để dạy học, thờ Khổng Tử và các bậc nho sĩ thời xưa. Văn miếu được xây dựng vào năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông, còn Quốc Tử Giám được xây dựng vào năm 1076 dưới thời vua Lý Nhân Tông.

  Có thể nói, thời Lý là giai đoạn phát triển thịnh vượng nhất của nền giáo dục Việt Nam trong thời kỳ vua chúa phong kiến ​​và học Quốc Tử Giám. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất về quyết tâm nâng cao học vấn của vua Lý Nhân Tông.

  Đây là công trình được xây dựng nhằm cổ vũ tinh thần ham học hỏi của người dân cũng như tìm kiếm nhân tài cho đất nước. Quốc Tử Giám sau khi được xây dựng bắt đầu xây dựng từ năm 1076.

  Học sinh (học sinh) Quốc Tử Giám thi Hương, thi đỗ Bộ Lễ sẽ được vào Quốc Tử Giám để nghe giảng, viết văn chuẩn bị cho kỳ thi. Nhiều học giả tên tuổi đã đóng góp công sức vào việc nghiên cứu của triều đình ở Quốc Tử Giám.

  Thái học ngày nay ở Văn miếu Quốc Tử Giám, vốn là Quốc Tử Giám trước đây để các học sinh học văn. Đây có thể coi là trường đại học quốc gia đầu tiên của Việt Nam, nơi sản sinh ra những nhân tài cho đất nước.

  Văn Miếu là một địa điểm du lịch đẹp ở Hà Nội, nằm ở phía Nam Hoàng thành Thăng Long, trên diện tích 55.027m2, được chia thành 5 khu riêng biệt theo từng khu. Quần thể khảo cổ Văn Miếu Quốc Tử Giám nhìn từ cổng vào là Văn Miếu, Vạn Lý Trường Thành, Khuê Văn Các, Đại Thành và Thái miếu.

  Khu vực đầu tiên từ cổng chính chùa đến cổng Lớn. Hai bên tay phải của Đại môn có hai cửa nhỏ, cửa có tên là Thành Đức (trở thành người tài đức), bên phải gọi là Đạt Tài (thành tài).

  Cổng Đại Trung Môn được xây dựng theo kiến ​​trúc 3 gian trên nền gạch cao, mái ngói, chính giữa treo một tấm biển nhỏ đề ba chữ Đại Trung Môn.

  Khu thứ hai từ Đại Nhật Bản đến Khuê Văn Các – một công trình kiến ​​trúc tiêu biểu cho nền văn học và giáo dục Việt Nam.

  Khu thứ ba gồm giếng Thiên Quang hình vuông lớn tạo nên sự hài hòa hài hòa cho tổng thể khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám và hai dãy bia tiến sĩ.

  Mỗi hàng có 41 bia, bia đá khắc hình con rùa tượng trưng cho sự trường sinh bất lão. 82 tấm bia đá tượng trưng cho những người đã từng đỗ đạt ở Quốc Tử Giám, là hiện vật có giá trị nhất tượng trưng cho tấm lòng trung hiếu của dân tộc Việt Nam qua 82 kỳ thi.

  Theo quan niệm xưa, kiến ​​trúc của Khuê Văn Các được xây dựng theo thuyết âm dương. Khuê Văn Các có 8 mái bát, cộng thêm một mái phía trên là 9, số là cửu. Theo kinh dịch, các số 1, 3, 5, 7, 9 thuộc dương, Khuê Văn Các có số 9, tức là số thuộc dương, tượng trưng cho mặt trời.

  Quảng trường Thiên Quang tượng trưng cho mặt đất, còn Khuê Văn Các tượng trưng cho mặt trời, nghĩa là Quốc Tử Giám là trung tâm của mọi tinh hoa của đất trời.

  Khu thứ tư là trung tâm, phía ngoài là Bái đường, phía trong là Thượng điện.

  Khu thứ 5 là Đền Khải thờ song thân của Khổng Tử và Trường Thái học, nơi đào tạo hiền tài cho triều đình.

  Văn Miếu Quốc Tử Giám nằm ở trung tâm Hà Nội, số 58 Quốc Tử Giám. Du khách đi du lịch Hà Nội 1 ngày muốn tham quan Văn Miếu có thể đi taxi hoặc xe khách, thời gian di chuyển khoảng 10 phút.

  Khuôn viên Văn Miếu Quốc Tử Giám rất rộng, được chia thành 5 khu vực nối với nhau bằng trục thần đạo từ đầu đến cuối khuôn viên. Đi theo con đường tâm linh này, du khách sẽ được khám phá tất cả các công trình của Văn Miếu Quốc Tử Giám.

  Cổng vào Văn Miếu Quốc Tử Giám nằm ở cổng Tam Quan (có 3 cửa, cửa chính giữa cao hai tầng). Bước vào cổng Tam quan là lối vào, du khách sẽ đi thẳng đến cổng thứ hai, gọi là Đại môn. Sau khi tham quan Đại lễ đường, du khách sẽ đi thẳng đến Khuê Văn Các – công trình biểu tượng của Văn Miếu.

  Với ý tưởng phát triển giáo dục, Khuê Văn Các là địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch. Đến Khuê Vân Cầu, du khách sẽ thấy hai cảng nhỏ có tên Bi Vân và Sức Vân. Hai cánh cửa này cùng với gác Khuê Văn Các dẫn du khách đến một địa điểm tham quan độc đáo đó là giếng Thiên Quang và sự tích bia tiến sĩ.

  Đây là một khu đất khá rộng, giếng Thiên Quang chính giữa, hai bên là nơi đặt bia Tiến sĩ, mỗi bên 41 tấm bia tạo thành 2 hàng ngang quay về hướng giếng Thiên Quang.

  Như vậy, bài viết đã tổng hợp lại Các Bài Văn Giới Thiệu Về Văn Miếu Quốc Tử Giám Bằng Tiếng Anh Hay Nhất. Hy vọng những bài văn mẫu mà Trung tâm WElearn gia sư chia sẻ có thể giúp bạn tham khảo và giới thiệu những cảnh đẹp của quê hương đấ nước mình với nhiều người nước ngoài nữa.

  Xem thêm các bài viết liên quan

   

  ? Trung tâm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và quản lý Gia sư.
  ? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 Gia sư được kiểm duyệt kỹ càng.
  ? Tiêu chí của chúng tôi là NHANH CHÓNG và HIỆU QUẢ. NHANH CHÓNG có Gia sư và HIỆU QUẢ trong giảng dạy.