Để đảm bảo sự tiến bộ của học viên đối với dịch vụ gia sư VIP mà Trung tâm gia sư WElearn cung cấp. Chúng tôi thực hiện ký kết hợp đồng rõ ràng giữa phụ huynh, gia sư dạy kèm tại nhàWElearn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LÀM GIA SƯ
(Số: …….._………)

– Căn cứ Luật Thương mại – năm 2005 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;
– Căn cứ Bộ luật Dân sự được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/11/2005;
– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu hai bên.

Hôm nay, ngày……….. tháng………… năm……………. tại………………… chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ GIA SƯ (gọi tắt là Bên A)

CÔNG TY TNHH WELEARN VIỆT NAM
Đại diện : Ông Nguyễn Thanh Việt – Chức vụ: Giám Đốc
Địa chỉ : 133/1A Chương Dương, Linh Chiểu, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0906782291
MST : 0315809034

BÊN GIA SƯ, GIÁO VIÊN (gọi tắt là Bên B)
Ông, bà : …………………………………………..
Giới tính: ……………………..
Năm sinh : ……………………………………………………………..………………..
Số CMND : …………………………………………………………………..…………..
Địa chỉ liên lạc : ………………………………………………………………………………………
Điện thoại : ……………………………………………………………..………………..
Sau khi trao đổi và bàn bạc hai bên đi đến thống nhất lập Hợp đồng dịch vụ với nội dung và điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG.

1.1. Bên A đồng ý để Bên B làm gia sư dạy kèm môn (các môn):……Mã lớp: …… Người học:……Tuổi:…..Giới tính:……
1.2. Địa điểm dạy: Tại tư gia của phụ huynh theo địa chỉ: …………………
1.3. Lịch dạy:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng
Chiều
Tối

Ghi chú: Ghi giờ dạy chi tiết vào ô (Ví dụ: 18h00-19h30) , còn lại đánh dấu chéo hết ô.

1.4. Giáo trình: Bên B biên soạn trên cơ sở giáo trình đang giảng dạy tại trường của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và được bên A thông qua

ĐIỀU 2: THÙ LAO VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

2.1. Thù lao: Bên A đồng ý trả cho bên B số tiền một buổi là:………. VND. Số tiền trả theo tháng tính theo công thức: (Tiền tháng) = (Số buổi dạy thực tế trong tháng) x (Tiền một buổi) Số tiền này sẽ được thanh toán hàng tháng vào ngày 5 của tháng liền kề.

2.2. Phương thức thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho bên B bằng hình thức: o Tiền mặt o Chuyển khoản o Linh động. Nếu chọn hình thức Chuyển khoản hoặc Linh động vui lòng cung cấp thêm thông tin tài khoản cho bên A. Tên chủ TK:………… Số tài khoản:………… Ngân hàng: ………….Chi nhánh:………………

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN.

3.1. Trách nhiệm của Bên A:

a) Cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng học tập của học viên vào thời điểm hiện tại để bên B có cơ sở lên giáo án phù hợp nhất và làm căn cứ đối chiếu sau một tháng học để đánh giá hiệu quả giảng dạy của gia sư.

b) Cùng với Gia Sư đến nhà Phụ Huynh trao đổi, kiểm tra trình độ và lên phương án dạy tốt nhất cho học viên.

c) Bảo đảm địa điểm, thời gian, dụng cụ giảng dạy và phương tiện giúp cho Học Viên đạt kết quả tốt nhất (bảng, phấn hoặc bút viết và ánh sáng).

d) Hỗ trợ Gia Sư trong các vấn đề thảo luận về phương pháp dạy, cách thức dạy cũng như các phát sinh trong quá trình dạy.

e) Thông báo trước cho bên B tối thiểu là 3 tiếng nếu học sinh nghỉ học đột xuất (có thể nhận thông tin từ bên A hoặc từ phụ huynh học sinh)

f) Thanh toán tiền hàng tháng cho bên B đầy đủ và đúng hạn. (Ngày 05 hằng tháng)

3.2. Trách nhiệm và quyền lợi của Bên B:

3.2.1. Trách nhiệm của Bên B.

a) Đảm bảo các thông tin cung cấp trong hồ sơ gia sư là trung thực và chính xác. Nếu có gì không chính xác, bên B không khiếu nại về lương sau này.

b) Gia sư lần đầu hợp tác sẽ tiến hành cọc giữ lớp 200.000đ cho WElearn để làm cơ sở hợp tác giữa 2 bên. Sau khi nhận lớp thành công và đi dạy, phí giữ lớp này sẽ được bên A hoàn trả lại 100% trong tháng lương đầu tiên.

c) Trường hợp trong thời gian từ lúc gia sư tiến hành cọc giữ lớp và tiếp nhận thông tin lớp đến buổi dạy đầu tiên, nếu gia sư hủy lớp (vì bất cứ lý do cá nhân gì); hoặc trong tháng đầu đi dạy gia sư không đảm bảo tác phong, thời gian, kiến thức,…dẫn đến mất lớp (PH hủy không hợp tác với bên A nữa) thì 200.000đ tiền cọc ban đầu sẽ không được hoàn trả lại và bên B không khiếu nại thêm.

d) Bảo đảm giờ học đúng lịch (nếu vì một lý do nào đó mà phải nghỉ dạy phải thông báo trước cho bên A ít nhất là 3 giờ và phải dạy bù vào một ngày khác do hai bên thỏa thuận ngay sau đó, nhưng số buổi nghỉ không được quá 2 buổi/tháng đối với lớp học từ 12 buổi/tháng và 3 buổi/tháng đối với lớp học từ 16 buổi/tháng trở lên).

e) Có giáo trình, giáo án theo đúng yêu cầu.

f) Bảo đảm hết khóa học trình độ của các cháu phải đạt được theo yêu cầu. Cụ thể: ……………….

g) Để đảm bảo chất lượng dạy và mục tiêu ở trên, bên B phải đề ra phương pháp dạy cũng như thay đổi về số buổi nếu thấy chưa hợp lý. Tất cả đều trên nguyên tắc tôn trọng và hợp tác.

h) Giữ gìn bí mật về những thông tin của Phụ Huynh và Học Viên trong suốt thời gian giảng dạy cũng như sau này.

i) Tuyệt đối bảo mật thông tin về lương bổng và chế độ phúc lợi.

j) Hạn chế nói chuyện với Phụ huynh về những vấn đề ngoài việc liên quan đến dạy và học giữa gia sư và học viên.

k) Có thái độ niềm nở với Phụ huynh và tôn trọng quyết định của Phụ huynh miễn sao đảm bảo chất lượng học cho học viên.

l) Bên B đồng ý cho bên A được quyền sử dụng những hình ảnh được chụp trong quá trình học tập và tốt nghiệp của Học viên trong phạm vi hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh.

m) Bên B hạn chế sử dụng điện thoại di động (quay phim, chụp hình) trong quá trình lớp đang diễn ra để chất lượng buổi học diễn ra tốt nhất. Không cho phép nhắn tin và chỉ nghe điện thoại trong trường hợp cần thiết.

n) Bên B không giả mạo tổ chức, cá nhân, phát tán thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Trung tâm cũng như của Gia Sư khác.

o) Khi phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn, xung đột, góp ý, bên B vui lòng gọi điện cho Hotline 0906782291 hoặc email welearnvietnam@gmail.com – contact@welearnvn.com để được giải quyết. Tuyệt đối không sử dụng tài khoản mạng xã hội hoặc thông qua các trang mạng xã hội để đăng tải các thông tin, hình ảnh về nội dung tranh chấp, mâu thuẫn, xung đột, khiếu nại.

p) Không được chuyển giao nghĩa vụ cho người thứ ba nếu chưa được bên A chấp nhận.

q) Những trường hợp vi phạm cam kết, bên B sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Công ty TNHH WElearn Việt Nam theo quy định của pháp luật.

3.2.1. Quyền lợi của Bên B:

a) Được Bên A tạo mọi điều kiện để nhận Học viên gần nhà và phù hợp với năng lực, đảm bảo cho gia sư tiết kiệm thời gian đi dạy.

b) Được Bên A đảm bảo hỗ trợ các quyền lợi khi có tranh chấp với Phụ Huynh. c) Được Bên A cung cấp cho đồng phục để phục vụ cho công tác dạy.

d) Được tham gia miễn phí vào các chương trình đào tạo được tổ chức tại Trung tâm.

ĐIỀU 5: CÁC ĐIỀU LỆ KHÁC:

  • Buổi đầu tiên là buổi kiểm tra khả năng dạy và sự phù hợp với Học Viên, nên buổi này không tính phí với phụ huynh. Các buổi sau trở đi sẽ tính học phí theo quy định ở trên.
  • Bất kỳ giao dịch nào thay đổi sau khi ký kết hợp đồng (đổi học viên/ buổi học/ địa chỉ học/ môn học) mà lý do không phát sinh từ Bên A hay từ Phụ Huynh mà không có trao đổi trước, bên B phải đóng phụ thu 10% hợp đồng.
  • Trong thời gian làm gia sư nếu Phụ Huynh phàn nàn về kết quả học tập hoặc phong cách làm việc mà Phụ Huynh yêu cầu đổi gia sư mà có căn cứ thuyết phục thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
  • Bên B có nhiệm vụ thực hiện và hoàn thành mục tiêu đề ra trong quá trình dạy. Nếu mục tiêu không hoàn thành, Bên A vẫn thanh toán lương đầy đủ và xem xét về khả năng hợp tác tiếp tục hoặc sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng.
  • Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải chủ động trao đổi, bàn bạc giúp đỡ lẫn nhau trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

ĐIỀU 6: THỜI GIAN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG:

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồng và được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản để theo dõi thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ..… năm….….

Tôi đã đọc, hiểu và chấp hành toàn bộ nội dung trên

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên)

Trên đây là mẫu hợp đồng gia sư giữa WELearn và gia sư trong việc cung cấp dịch vụ gia sư cho quý phụ huynh khu vực TPHCM và các tỉnh lân cận. Vì chúng tôi luôn CAM KẾT sự tiến bộ cho học viên đối với gói dịch vụ VIP nên sẽ rõ ràng, minh bạch trong vấn đề tuân thủ những mục tiêu đưa ra.

Đây cũng là một hành động thể hiện trung tâm gia sư WElearn là trung tâm gia sư uy tín TPHCM. Chúng tôi sẽ luôn đảm bảo quyền lợi của gia sư cũng như học viên.

Trân trọng!