Lấy lại mật khẩu
x
Góp ý cho Welearn
x

  Phân Tích Nguyên Nhân Thắng Lợi Của CMT8 Và Ý Nghĩa Lịch Sử

  28.10.2021
  WElearn Wind
  2.7/5 - (3 votes)

  Thắng lợi của Cách mạng Tháng tám cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. Chúng ta hãy cùng trung tâm gia sư WElearn tìm hiểu về nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8 và ý nghĩa lịch sử nhé!

  1. Bối cảnh lịch sử trước khi cách mạng tháng 8 diễn ra

  Trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu bối cảnh lịch sử trước khi cách mạng tháng 8 diễn ra nhé!

  Ngày 13/8/1945: Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ban bố “Quân lệnh số 1”. Phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

  Từ 14/8 – 15/8/1945: Hội nghị toàn quốc của Đảng đã tổ chức họp ở Tân Trào. Sau đó đưa ra quyết định tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước khi quân Đồng minh tiến vào.

  Bối cảnh lịch sử của ciến thắng Cách mạng tháng 8
  Bối cảnh lịch sử của ciến thắng Cách mạng tháng 8

  Từ 16/8 – 17/8/1945: Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào. Đồng ý với chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng. Thông qua 10 chính sách của Việt Minh.

  Ngày 16/8/1945: Võ Nguyên Giáp chỉ huy một đơn vị để tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên. Mở đầu cho cuộc tổng khởi nghĩa.

  Giành lại chính quyền ở Hà Nội:

  Từ sau đảo chính Nhật – Pháp, không khí cách mạng ngày càng diễn ra mạnh mẽ hơn.

  Ngày 15/8/1945: Hà Nội nhận được lệnh khởi nghĩa. Công tác chuẩn bị khởi nghĩa diễn ra một cách khẩn trương với nhiều hình thức như diễn thuyết công khai, truyền đơn, biểu ngữ.

  Ngày 19/8/1945: Cuộc biểu tình lớn diễn ra ở quảng trường Nhà hát thành phố, do Mặt trận Việt Minh tổ chức nhằm gửi đến nhân dân lời kêu gọi đứng lên đấu tranh để giành lại chính quyền từ tay giặc.

  Bài Tiến quân ca từ đó vang lên hùng hồn, chứa đựng sự hy vọng và tinh thần kiên quyết của nhân dân ta.

  Nhờ sự đồng lòng, nhất trí, cuộc biểu tình diễn ra xuông xẻ và thành công, đánh chiếm các công sở của địch, cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội đã thắng lợi.

  2. Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8

  Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công mau lẹ do nhiều nguyên nhân. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

  2.1. Nguyên nhân chủ quan

  • Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, kiên quyết đứng lên đấu tranh để bảo vệ dân tộc, giành lại sự tự do.
  • Do sự chỉ dẫn sáng suốt của chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với những đường lối lãnh đạo đúng đắn, thông minh.
  • Có sự chuẩn bị chu đáo, trong suốt 15 năm quá các phong trào ở các năm 1930 – 1935, 1936 – 1939, 1939 – 1945.
  • Trong những ngày Tổng khởi nghĩa, nhân dân một lòng đồng tâm nhất trí, hy sinh, gian khổ.
  • Kết hợp khéo léo giữa 2 nhiệm vụ chống phong kiến và chống đế quốc

  2.2. Nguyên nhân khách quan

  Cách mạng Tháng Tám được tiến hành trong bối cảnh quốc tế có những chuyển biến thuận lợi nhất định.

  • Chủ nghĩa phát xít Đức, Ý, Nhật đã bị đánh bại
  • Phong trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc và lực lượng bị áp bức đang diễn ra mạnh mẽ.

  Thêm vào đó, chính là chiến thắng của Hồng quân Liên xô và quân Đồng minh. Đây là bước đệm cố vũ tinh thần và niềm tin cho nhân dân ta.

  3. Ý nghĩa thắng lợi của cách mạng tháng 8

  Thành công của cuộc cách mạng tháng 8 mang lại nhiều ý nghĩa to lớn cho cả Việt Nam và Thế giới. Hãy cùng WElearn khám phá nhé!

  3.1. Đối với Việt Nam

  Đối với Việt Nam, chiến thắng này có ý nghĩa to lớn với sự sống còn của dân tộc. Làm nền cho những chiến thắng khác về sau.

  Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8
  Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8
  • Mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, đập tan những áp bức bóc lột của thực dân Pháp, ách thống trị của Nhật và lật đổ chế độ phong kiến độc tài
  • Đánh dấu sự tiến bộ của cách mạng Việt Nam, mở ra thời kỳ tự do, độc lập cho dân tộc
  • Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành đảng cầm quyền là điều thuận lợi cho những thắng về sau
  • Tạo ra những kinh nghiệm có giá trị, đóng góp xây dựng kho tàng lý luận của dân tộc
  • Để lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ sau này

  3.2 Đối với Thế giới

  Không chỉ riêng Việt Nam, thắng lợi của cách mạng tháng 8 cũng để lại ý nghĩa vô cùng to lớn.

  • Góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong chiến thắng thế giới thứ hai. Chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.
  • Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

  4. Bài học rút ra từ thắng lợi của cách mạng tháng 8

  Kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám rất phong phú, dưới đây là một số bài học chủ yếu:

  • Giương cao ngọn cờ Độc lập dân tộc, thể hiện sự khoa học trong việc kết hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến.
  • Toàn dân nổi dậy đoàn kết chiến đầu là điểm nhất của cuộc chiến này.
  • Nhanh trí phân tích đúng và tận dụng được những lổ hổng của kẻ thù để tấn công.
  • Kiên quyết trong việc lựa chọn phương pháp chiến đấu và sử dụng nó cách hợp lý để phá tan bộ máy nhà nước lỗi thời,
  • Sử dụng khôn khéo các nghệ thuật trong chiến đấu, nghệ thuật nắm bắt thời cơ
  • Xây dựng một chế độ lãnh đạo đủ mạnh và đủ vững để dẫn đầu cho trận chiến

  Như vậy, WElearn đã cùng bạn tìm ra nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8. Chiến thắng này để lại cho chúng ta khá nhiều bài học quý giá.

  Chúng ta hãy cùng nhau học tập, rèn luyện bản thân thật tốt để xứng đáng với công lao hy sinh của cha ông nhé!

  Xem thêm các bài viết liên quan

  ? Trung tâm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và quản lý Gia sư.
  ? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 Gia sư được kiểm duyệt kỹ càng.
  ? Tiêu chí của chúng tôi là NHANH CHÓNG và HIỆU QUẢ. NHANH CHÓNG có Gia sư và HIỆU QUẢ trong giảng dạy.