CÔNG TY TNHH

WELEARN VIỆT NAM

——————

Số: ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

TP.HCM, ngày 26  tháng 12 năm 2019

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM GIA SƯ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WELEARN VIỆT NAM

WElearn là trung tâm thương mại điện tử phục vụ nhu cầu giới thiệu, đăng tin việc làm về tìm gia sư, dạy kèm, dạy thêm tại nhà với các thành viên là  cá nhân, có hoạt động thương mại hợp pháp được WElearn chính thức công nhận và sử dụng dịch vụ do Welearn và các bên liên quan cung cấp.

WElearn hiện nay đang hỗ trợ xét duyệt hồ sơ người đăng ký dạy thêm, đăng lớp cho các gia sư, tiếp nhận yêu cầu tìm kiếm gia sư cho con em mình từ các bậc Phụ Huynh đồng thời kết nối nhu cầu dịch vụ giữa Phụ Huynh và các Gia Sư. Mục đích giúp phụ huynh tiết kiệm thời gian cũng như công sức tìm người hỗ trợ quá trình học tập cho con em mình đạt kết quả tốt hơn.


I. NGUYÊN TẮC CHUNG

 1. Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư do CÔNG TY TNHH WELEARN VIỆT NAM (gọi tắt là WElearn Gia Sư) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử (gồm có Phụ Huynh/Học Viên và Gia Sư/ Giáo Viên) là các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được WElearn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT  của WElearn và các bên liên quan cung cấp.
 2. Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được thực hiện trên Sàn giao dịch TMĐT của WElearn.
 3. Các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.
 4. Thông tin tuyển dụng/ việc làm hoặc ứng viên tìm việc làm được đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.
 5. Hoạt động đăng tin tuyển dụng qua Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người cần tìm việc làm.
 6. Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư.
 7. Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào về Điều khoản và Điều kiện trong nội dung Quy chế này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên website mà không cần thông báo trước. Thành viên vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng website sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Tên Miền Sàn giao dịch Thương Mại Điện Tử: Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư do CÔNG TY TNHH WELEARN VIỆT NAM phát triển với tên Sàn giao dịch là: WElearn Gia Sư (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư ”).
 2. Định nghĩa chung
  • Nhà Tuyển dụng/ Phụ Huynh: là người dùng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của WElearn Gia Sư bao gồm: đăng tin tuyển dụng (gia sư) trực tuyến, tìm hồ sơ ứng viên.
  • Người tìm việc/ ứng viên/ Gia sư: là cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm gia sư và tạo hồ sơ CV trực tuyến dành giữ lớp trực tuyến cho các tin đăng trên WElearn Gia Sư.
 3. Thành viên: là bao gồm cả nhà tuyển dụng/ Phụ huynh và người tìm việc/ Gia sư đăng ký sử dụng WElearn Gia Sư.
  • Thành viên tham gia giao dịch trên WElearn Gia Sư là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm gia sư trên WElearn Gia Sư.
  • Thành viên phải đăng ký và cần cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý của WElearn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư .
 4. Khi bạn đăng ký là thành viên của WElearn Gia Sư, thành viên hiểu rằng:
  • Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
  • Thành viên có thể đăng tin tuyển dụng theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.
 5. Hàng hóa: Được hiểu là “thông tin việc làm gia sư” được đăng tin tại các mục trên WElearn Gia Sư.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư.

III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

Quy trình dành cho người tìm việc/ Gia Sư

Đăng ký thành viên: Để có thể tham gia hoạt động, tìm kiếm thông tin, đăng tin cũng như tìm việc làm trên WElearn Gia Sư, người dùng buộc phải có tài khoản thành viên. Các bước đăng ký thành viên như sau:

quy chế hoạt động đăng ký 1
 • Bước 2: Nhập thông tin theo mẫu rồi chọn “ Đăng ký”;
quy chế hoạt động đăng ký 2

Tạo và chỉnh sửa hồ cá nhân và nhận việc trực tuyến dành cho gia sư

 • Bước 1: Đăng nhập tài khoản rồi vào phần quản lý tài khoản của mình và chọn mục “Thông tin cá nhân ” để điền thông tin ứng viên và thông tin nhận việc làm phù hợp với khả năng;
quy chế hoạt động đăng nhập
quy chế hoạt động đăng yêu cầu 1
quy chế hoạt động chính sửa thông tin
quy chế hoạt động chọn thời gian dạy

 • Bước 2: Hoàn thiện thông tin theo mẫu rồi chọn nút “ Cập nhật”;
 • Bước 3: Tham khảo thông tin chi tiết lớp cần dạy kèm trong mục “ Danh sách lớp”  và chọn “ Giữ lớp” nếu bản thân đáp ứng được các yêu cầu và phù hợp;
quy chế hoạt động danh sách lớp
quy chế hoạt động lớp chi tiết
quy chế hoạt động giữ chỗ

Để nhận được việc làm thì ứng viên phải thanh toán số phí nhận lớp là số tiền phí của WElearn để để kết nối với phụ huynh học sinh đó.

Quy trình dành cho nhà tuyển dụng/Phụ huynh

Để đưa thông tin tuyển dụng lên website WElearn Gia Sư phụ huynh có thể đăng tin không cần tài khoản hoặc sử dụng gói dịch vụ Vip để có tài khoản theo dõi thông tin tin đăng cũng như danh sách gia sư ứng tuyển cho lớp học của mình.

 • Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên website WElearn Gia Sư;
quy chế hoạt động đăng nhập
 • Bước 2: Chọn mục “ Đăng yêu cầu tìm gia sư mới” rồi hoàn thành thông tin theo mẫu;
quy chế hoạt động đăng yêu cầu mới
 • Bước 3: Điền thông tin tuyển dụng theo mẫu (chọn danh mục, mô tả công việc, yêu cầu công việc, thông tin liên hệ,…) và có thể chọn hình ảnh giới thiệu về công việc đến người tìm việc và thu hút sự quan tâm của ứng viên nhiều hơn;
quy chế hoạt động đăng yêu cầu
quy chế hoạt động đăng yêu cầu 1
quy chế hoạt động đăng yêu cầu 2
 • Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào và tiến hành chọn “ Đăng yêu cầu” để gửi thông tin đăng bài đến Ban quản trị website WElearn Gia Sư;

Sau khi đăng tin tuyển dụng  thành công và được kiểm duyệt nội dung xong thì tin đăng sẽ xuất hiện trên website WElearn Gia Sư và khi đó gia sư thành viên trên sàn có thể tìm và chọn giữ lớp. Phụ huynh sẽ nhận hồ sơ gia sư và bắt đầu xem xét hồ sơ ứng tuyển theo quy định trước khi gặp mặt và cho gia sư nhận việc.

Chính sách vận chuyển

Do tính chất đặc thù WElearn Gia Sư là website chuyên về tuyển dụng, gia sư cho phép người có nhu cầu đăng tin và tìm việc làm đăng tải những thông tin liên quan đến công việc gia sư. Nên Công ty không có chính sách giao nhận, vận chuyển. Các giao dịch nhận việc  là hoàn toàn dựa trên việc đàm phán giữa phụ huynh học sinh và gia sư thông qua việc kết nối từ WElearn qua các hình thức như: gặp phỏng vấn, gọi điện, dạy thử,…

Nếu có phát sinh vấn đề trong quá trình sử dụng dịch vụ, thành viên có thể liên hệ phản ánh thông tin đến WElearn để được hỗ trợ và hướng dẫn xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi cho mình.

Chính sách bảo hành

Do đặc thù là website cung cấp giải công nghệ ứng dụng vào việc tuyển dụng (gia sư) nên công ty chỉ bảo hành đối với dịch vụ mà công ty cung cấp như: việc đăng tin, vận hành tài khoản cùng các công cụ dành cho người dùng thông qua website của WElearn. Công ty sẽ hỗ trợ người dùng 24/7 khi người dùng gặp sự cố khi sử dụng website WElearn Gia Sư.

⊗  Trung tâm không hoàn phí cho bạn trong các trường hợp sau

 • Bạn không làm theo hướng dẫn của trung tâm:
  • Không liên hệ với Phụ Huynh/Học Viên ngay khi trung tâm đã giao lớp.
  • Không báo về trung tâm khi đã liên hệ được với Phụ Huynh/Học Viên để hẹn giờ tới gặp.
  • Không đem theo giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên hoặc bằng cấp khi tới gặp Phụ Huynh/Học Viên.
 • Phụ Huynh Học Viên phản ánh và hủy lớp:
 • Bạn không có giấy tờ bằng cấp gốc, dùng giấy tờ bằng cấp giả.
 • Nhờ Phụ Huynh/Học Viên lừa gạt trung tâm.
 • Tự ý bỏ lớp, tự ý ứng lương trước, tự ý thay đổi lịch học, tự ý thay đổi mức lương.
 • Tác phong không nghiêm túc, đi dạy không đúng giờ, xin nghỉ nhiều, dạy sai kiến thức, dạy không tập trung, làm việc riêng trong lúc dạy (sử dụng điện thoại nhắn tin, lướt web, facebook…)

*Lưu ý: Gia sư bị hủy lớp với những lý do ở trên có thể không được nhận lớp tại trung tâm nữa. Gia sư phải cập nhật hồ sơ bằng cấp đầy đủ trước khi nhận lại phí lớp bị hủy.

Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại/ phản ánh

Khi phát sinh tranh chấp, CÔNG TY TNHH WELEARN VIệT NAM đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Thành viên phản ánh về dịch vụ mà WElearn cung cấp, trả thông tin đăng tải về việc làm không chính xác qua email: welearnvietnam@gmail.com.
 • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh của Công ty sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.
 • Bước 3: Tùy theo mức độ sai phạm Công ty sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Trong trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng. Công ty sẽ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật. Người tuyển dụng và người tìm việc có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc hoặc người tuyển dụng liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên WElearn Gia Sư.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Gửi khiếu nại tại địa chỉ:

CÔNG TY TNHH WELEARN VIỆT NAM

WElearn Gia Sư
Địa chỉ: 38 Đường số 23, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0789.88.22.91
Email: welearnvietnam@gmail.com

 • WElearn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của gia sư. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin tuyển dụng trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
 • Các bên bao gồm gia sư, người tìm gia sư sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tìm gia sư cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫu với gia sư. Đối với WElearn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến gia sư và người người tìm gia sư nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.
 • Sau khi gia sư, người tìm gia sư đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị WElearn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tìm gia sư, WElearn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. WElearn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tìm gia sư đó trên WElearn.
 • Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên gia sư, người tìm gia sư thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN

Quy trình thanh toán giữa Nhà tuyển dụng/ Phụ huynh và Người tìm việc/ Gia sư

Vì tính chất đặc thù của sàn là về việc làm gia sư và WElearn chỉ là đơn vị trung gian hỗ trợ kết nối dịch vụ, WElearn không  phải người cung cấp sản phẩm/ dịch vụ trực do đó WElearn không hỗ trợ thành viên thu phí trong việc giao kết dịch vụ giữa đôi bên. Nhà tuyển dụng/ Phụ huynh và Gia sư tự thỏa thuận với nhau phương thức và thời hạn thanh toán phí dạy kèm.

Nhà tuyển dụng/ phụ huynh không phải đóng hay trả cho WElearn Gia Sư bất cứ lệ phí, chi phí gì để đăng tin tuyển gia sư. Phụ huynh chỉ phải thanh toán phí dạy kèm cho gia sư nhận việc tại địa điểm mà mình thuê kèm học.

Quy trình thanh toán giữa Đối tác Gia sư và WElearn

Đối với gia sư để nhận được việc làm/ lớp dạy thì bạn sẽ thanh toán phí kết nối là 30% trên tổng số tiền của giao dịch để kết nối với phụ huynh học sinh đó, đây là hình thức tự động đã được quy định sẵn trong các điều khoản dịch vụ của WElearn.

Đối tác gia sư có thể thanh toán phí này bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản: Thanh toán tiền mặt tại địa chỉ văn phòng công ty: 38 Đường số 23, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi chuyển khoản trực tiếp tại ngân hàng hoặc chuyển khoản từ  Internet Banking phần Nội dung chuyển khoản bạn ghi là: “nhận lớp mã số….”.  Bạn phải cung cấp cho trung tâm biên lai chuyển tiền khi chuyển khoản xong.

Khi chuyển khoản qua ATM thì không ghi được mã số lớp. Bạn chỉ cần chụp hình biên lai gửi cho trung tâm, đồng thời thông báo mã số lớp qua tin nhắn hoặc gọi thông báo qua hotline: 0789.88.22.91

V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

 1. Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung đăng tải trên WElearn Gia Sư. Để đảm bảo các giao dịch tuyển dụng được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.
 2. Người tuyển dụng/ phụ huynh phải cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng đăng tin (tên, địa chỉ, số điện thoại, email). Người tìm việc/ Gia sư sau khi kết nối với khách hàng thành công phải xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại WElearn Gia Sư có chính xác không.
 3. Người tuyển dụng phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến lớp đó, không loại trừ việc yêu cầu ứng viên đến tận nơi trước khi nhận việc (nếu có thể). WElearn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải.
 4. Thành viên tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống ứng dụng. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.
 5. Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI.  BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà WElearn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để WElearn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại WElearn Gia Sư.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của WElearn Gia Sư.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Địa chỉ: 38 Đường số 23, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu WElearn thực hiện việc này.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử WElearn Gia Sư . Khi tiếp nhận những phản hồi này, WElearn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Địa chỉ Email liên hệ: welearnvietnam@gmail.com

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Thông tin cá nhân của thành viên trên WElearn Gia Sư được WElearn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của WElearn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, WElearn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của WElearn.
 • Ban quản lý WElearn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý WElearn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử WElearn Gia Sư đến địa chỉ Công ty hoặc qua email: welearnvietnam@gmail.com
 • Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.
 • Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 3 ngày.

VII. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

Quy định thành viên

Thành viên khi tham gia đăng tin phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin của mình, đảm bảo thông tin là chính xác, trung thực. Thành viên không được đăng nội dung thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Thông tin đăng tải về dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân sẽ được công ty kiểm duyệt nội dung trước khi cho hiển thị. Bộ phận kiểm duyệt nội dung đăng tin của thành viên sẽ được chúng tôi kiểm duyệt trong thời gian 24h kể từ thời điểm thành viên đăng tin. Hệ thống của website có chức năng lọc từ khóa đăng tải trên website, tất cả những nội dung có từ khóa vi phạm hệ thống sẽ tiến hành xóa bỏ tin đăng đó. WElearn cam kết sẽ loại bỏ tất cả những nội dung đăng vi phạm cả về nội dung và hình thức.

Đối với những thông tin bị phản ánh vi phạm, công ty sẽ có gửi yêu cầu đến cho người đăng tin yêu cầu giải trình về nội dung đăng tải đó. Nếu người đăng tin vi phạm nhiều lần, công ty sẽ khóa tài khoản của người đăng tin. Đề nghị thành viên phải chấp hành đúng nội quy đăng tin tại mục “Quản lý thông tin xấu” bên Quy chế hoạt động.

Vi phạm một trong các lý do sau tin đăng sẽ bị xóa mà không cần phải thông báo trước

 • Tiêu đề không dấu, có ký tự đặc biệt. Các tin đăng sai chuyên mục sẽ bị xóa hoặc chuyển qua chuyên mục khác phù hợp.
 • Các tài khoản spam sẽ bị khóa vĩnh viễn mà không cần thông báo.
 • Thông tin liên lạc (trong phần đăng ký tài khoản) không đúng (người dùng không thể liên lạc được hoặc bản thân người có trong thông tin liên lạc không đăng tin).
 • Lý do khác phát sinh trong quá trình xử lý sẽ được thông báo cụ thể cho thành viên.
 • Quảng cáo/ truyền bá/ đăng tin với từ ngữ thô tục, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website

 • Sau khi nhà tuyển dụng/ phụ huynh đăng tin bài tuyển dụng sẽ được bộ phận biên tập quản lý nội dung Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư kiểm soát và xét duyệt rồi mới cho hiển thị lên website.
 • Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng của Phụ huynh nếu như tin đăng vi phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.
 • Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên website này mà không cần báo trước.

VIII. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

 1. Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư, WElearn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ trên website.
 2. Khi thực hiện các đăng tin trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
 3. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được welearnvietnam@gmail.com chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư.
 4. Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

IX. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH TMĐT WELEARN GIA SƯ

Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư

 • Sàn giao dịch thương mại điện tử WElearn Gia Sư sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch thương mại điện tử WElearn Gia Sư nêu ra.
 • Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch thương mại điện tử WElearn Gia Sư không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
 • Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư.
 • Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư .
 • Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư trách  nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư , hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
 • Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 • Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư

 • Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người tuyển dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.
 • Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư.
 • Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành viên nếu xảy ra tranh chấp giữa người tìm việc/ Gia sư và nhà tuyển dụng/ Phụ huynh. Ban quản trị sẽ cần nhắc xem xét nhưng phản ánh đó. Tùy  theo mức độ Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư sẽ có phương án giải quyết bảo vệ quyền lợi của thành viên.
 • Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư ngăn chặn và loại bỏ những thông tin hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BCT.
 • Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư loại bỏ khỏi website những thông tin đăng tin không hợp lệ với thỏa thuận sử dụng của website vi phạm pháp luật khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về thông tin này.
 • Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: thương mại/giao dịch điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư.
 • Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm việc làm/ứng viên và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư.
 • Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba.  Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư không phải chịu trách nhiệm liên đới.

X. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN TRÊN SÀN GIAO DỊCH TMĐT WELEARN GIA SƯ

Quyền của thành viên Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư

 • Khi đăng ký trở thành thành viên của Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư và được Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư đồng ý, thành viên sẽ được WElearn Gia Sư đăng tin bài liên quan (tuyển gia sư, đăng CV gia sư) đến việc tuyển dụng/tìm kiếm việc làm về gia sư trên WElearn Gia Sư.
 • Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những nội dung đăng tải/ quản lý hồ sơ cá nhân, theo dõi việc làm phù hợp tại WElearn Gia Sư.
 • Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tạo hồ sơ, nộp đơn ứng tuyển hoặc đăng tin tuyển dụng và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư.
 • Công ty cấp quyền đăng thông tin tuyển dụng và/hoặc tìm kiếm ứng viên gia sư trên Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư (dựa theo thỏa thuận sử dụng dịch vụ).
 • Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư.

Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư

 • Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình.
 • Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 • Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư và những thông tin đăng tải Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư là chính xác.
 • Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư.
 • Thành viên người tìm việc/ Gia sư, người tuyển dụng/ Phụ huynh có trách nhiệm cung cấp thông tin về nội dung công việc hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người tuyển dụng và người tìm việc diễn ra qua sàn.
 • Thành viên người tuyển dụng/ Phụ huynh có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tìm việc/ Gia sư nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người tuyển dụng/ Phụ huynh. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư . Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư trong Quy định này.
 • Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư dưới mọi hình thức. Chẳng hạn như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba. Hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư.

XI. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

 1. Quy chế của Sàn giao dịch điện tử WElearn Gia Sư chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử WElearn Gia Sư có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử WElearn Gia Sư cho các thành viên biết.
 2. Quy chế hoạt động sẽ được WElearn Gia Sư cập nhật bổ sung liên tục và sẽ tiến hành thông báo công khai trên ứng dụng tối thiếu 5 ngày trước thời điểm áp dụng. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này. Thành viên tham gia WElearn Gia Sư –  có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên Ứng dụng.

XII. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

 1. Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.
 2. Mọi thắc mắc của thành viên/ khách hàng xin vui lòng liên hệ với Sàn giao dịch TMĐT WElearn Gia Sư thông tin dưới đây để được giải đáp:

CÔNG TY TNHH WELEARN VIỆT NAM

Địa chỉ: 38 đường số 23, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hotline: 0789.88.22.91
Email: welearnvietnam@gmail.com

 

 

 

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
Giám Đốc
  NGUYỄN THANH VIỆT