Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Trang 30 Bài 70

Giải bài tập toán
5/5 - (1 bình chọn)

Chắc chắn trong lúc học, bạn sẽ có lúc bị “khựng lại” bởi những bài tập quá khó. Khi đó, hãy thử tham khảo cách giải để xác định được ý tưởng giải quyết bài toán nhé! Cùng theo dõi cách giải bài tập toán 6 trang 30 bài 70 bên dưới nhé!

>>>> Xem thêm: Gia sư Lớp 6 môn Toán

1. Lý thuyết chia hai lũy thừa cùng cơ số

1.1. Chia hai lũy thừa cùng cơ số

am : an = am – n  (a ≠ 0, m ≥ n ).

Quy ước: a0 = 1 (a ≠ 0).

Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ.

Ví dụ: 510 : 57 = 510 – 7 = 53

1.2. Chú ý

Mọi số tự nhiên đều viết được dưới dạng tổng các lũy thừa của 10:

Ví dụ: 1560 = 103 + 5.102 + 6.10

2. Bài 67 (trang 30 sgk Toán 6 Tập 1)

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 38:34 b) 108:102     c) a6:a (a khác 0)
Lời giải

a) 38:34 = 38-4 = 34
b) 108:102 = 108-2 = 106
Lưu ý: a = a1
c) a6:a = a6-1 = a5

3. Bài 68 (trang 30 sgk Toán 6 Tập 1)

Tính bằng hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số chia rồi tính thương.

Cách 2: Chia hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả.

a) 210 : 28 b) 46 : 43 c) 85 : 84 d) 74 : 74
Lời giải

a) Cách 1: 210 = 1024; 28 = 256
210 : 28 = 1024 : 256 = 4

Cách 2: 210 : 28 = 210 – 8 = 22 = 4.

b) Cách 1: 46 = 4096; 43 = 64
46 : 43 = 4096 : 64 = 64.

Cách 2: 46 : 43 = 46 – 3 = 43 = 64.

c) Cách 1: 85 = 32768; 84 = 4096
85 : 84= 32768 : 4096 = 8

Cách 2: 85 : 84 = 85 – 4 = 81 = 8.

d) Cách 1: 74 = 2401 74 :74 = 2401 : 2401 = 1.
Cách 2: 74 : 74 = 74 – 4 = 70 = 1.

4. Giải bài 69/30 SGK toán 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng ) hoặc chứ S (sai) vào ô vuông:

a) 33 . 34  bằng:      312☐      912☐      37☐      67
b) 55 : 5  bằng:      55☐      54☐      53☐      14
c)23 . 42  bằng:      86☐      65☐      27☐      26
Lời giải

a) 33 . 34  = 33 + 4 = 37.
b) 55 : 5  = 55 – 1 = 54.
c) 23 . 42  = 8 . 16 = 23 . 42 = 23 + 4 = 27.

5. Giải toán lớp 6 trang 30 bài 70

Viết các số: 987; 2564; Giải bài tập Toán lớp 6 dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.

987 = 900 + 80 + 7 = 9.100 + 8.10 + 7 = 9.102+ 8.101 + 7.100

2564 = 2000 + 500 + 60 + 4 = 2.1000 + 5.100 + 6.10 + 4 

= 2.103 + 5.102 + 6.101 + 4.100

 = a.10000 + b.1000 + c.100 + d.10 + e

= a.104+ b.103 + c.102 + d.101 + e.100

Trên đây, Trung tâm gia sư WElearn đã tóm tắt lý thuyết về lũy thừa cũng như hướng dẫn bạn cách  Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Trang 30 Bài 70. Hy vọng sau khi xem gợi ý giải bài, bạn có thể hiểu bài hơn và tự đưa ra cách giải phù hợp cho bản thân. Chúc bạn thành công nhé!

Xem thêm các bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

liên hệ Liên hệ